Hvorfor nøjes med det halve? Antropologisk metode i offentlig innovation

Forfattere

  • Sofie Thordal
  • Kirsten Engholm Jensen

DOI:

https://doi.org/10.7146/ta.v2016i74.104426

Resumé

Artiklen belyser forfatternes antropologiske arbejde med innovation i den offentlige sundhedssektor. Med udgangspunkt i erfaringer fra omfattende feltarbejde og gentagende uddannelsesforløb i programmet „Professionel nysgerrighed“, en uddannelse i antropologisk metode, argumenteres for, at antropologi grundlæggende forstås og praktiseres ud fra en instrumentel tilgang, og at antropologien alene bliver set som et metodisk feltstudium. Forfatterne mener, at denne positivistiske tilgang til antropologers arbejde er mangelfuld og ikke tager højde for de erkendelser og den viden, som udfolder sig i antropologisk analyse og refleksion. De argumenterer således for, at antropologer og den værdi, som antropologer tilfører den offentlige sektor, ikke alene består af deskriptiv metode, men er langt mere nuanceret og udfolder sig som et kontrapunkt mellem det induktive og det deduktive, det konkrete og det konceptuelle, den etnografiske observation og den kritiske idéskabelse.

Søgeord: innovation, sundhed, sundhedsantropologi, metode, anvendt antropologi, oversættelse

Publiceret

2018-02-23

Citation/Eksport

Thordal, S., & Jensen, K. E. (2018). Hvorfor nøjes med det halve? Antropologisk metode i offentlig innovation. Tidsskriftet Antropologi, 2016(74). https://doi.org/10.7146/ta.v2016i74.104426

Nummer

Sektion

Artikler