Måltidets rum - rum for sundhedsfremme?

  • Rikke Nygaard
  • Mia Brandhøj
  • Camilla Berg Christensen
  • Bent Egberg Mikkelsen

Resumé

Denne artikel ønsker at gøre op med en reduktionistisk tilgang til forståelse af mad og måltider som et spørgsmål udelukkende om kost og ernæring og i stedet bidrage til udvik- lingen af en ny og bredere analyseramme, der i højere grad sigter på at forstå samspillet mellem mad, måltider og sundhed for at identificere eventuelle uudnyttede rum for sund- hedsfremme. I denne artikel fokuserer vi på nogle af de foodscapes studier, der breder sig indenfor den videnskabelige litteratur på fødevareområdet. Foodscapes som analyseramme er interessant, idet den giver et indblik i de komplekse interaktioner mellem tilgængelighed, aktører, herunder de spisende, de sælgende og de serverende - og med det fysiske miljø, i hvilke vores måltidsvalg bliver truffet. I vores forskning i folkesundhedsernæring og mål- tidsvidenskab er vi i gang med at se på, hvorledes denne analyseramme kan anvendes i de rum for måltider, der omgiver os uden for hjemmet: de de-domesticerede måltider. I denne artikel ser vi på en række af de vigtigste bidrag fra foodscapes litteraturen og tilbyder en model, der sigter til at operationalisere analyser med foodscapes tilgangen og så at sige gøre den komplekse tilgang håndterbar i konkrete analyser. Som eksempler på hvordan dette kan gøres, demonstreres modellens muligheder i arbejdet med rum for sundhedsfremme kon- kret med cases fra erhvervsskoler og fra buschauffør- branchen. Artiklen konkluderer, at modellen tilbyder sig som et velegnet redskab til foodscapes inspirerede analyser og har et potentiale i forhold til at videreudvikles til et egnet sundhedsfremmeplanlægnings værktøj.

 

 

Forfatterbiografier

Rikke Nygaard
Mia Brandhøj
Camilla Berg Christensen
Bent Egberg Mikkelsen
Publiceret
2013-12-12
Citation/Eksport
Nygaard, R., Brandhøj, M., Christensen, C., & Mikkelsen, B. (2013). Måltidets rum - rum for sundhedsfremme?. Tidsskrift for Forskning I Sygdom Og Samfund, 10(18). https://doi.org/10.7146/tfss.v10i18.8133
Sektion
Originalartikler