Social Smitte

  • Lotte Meinert
  • Jens Seeberg

Resumé

Forekomsten af såkaldt ikke-smitsomme sygdomme som eksempelvis cancer, diabetes, mentale sygdomme og tilstande som overvægt og selvskade er globalt set stigende i disse årtier og epidemisk i karakter – det vil sige i hastig udbredelse i populationer i givne områder (se Meinert og Seeberg 2008). Dette rejser en problemstilling om, hvordan disse ikke-smitsomme sygdomme og fænomener spreder sig, når dette ikke sker via klassisk biologisk smitte eller infektion.
Publiceret
2017-05-04
Citation/Eksport
Meinert, L., & Seeberg, J. (2017). Social Smitte. Tidsskrift for Forskning I Sygdom Og Samfund, 14(26). https://doi.org/10.7146/tfss.v14i26.26324
Sektion
Introduktionsartikler