Skidt med årsagen, når bare vi er pålidelige. Psykiatriske diagnosers historiske indhold, udvikling og funktion

  • Pia Ringø Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik

Resumé

Hvad er det videnskabelige indhold i de psykiatriske diagnosesystemer? På hvilken måde har psykiatriske diagnoser en eksemplarisk relevans, der afspejler mere grundlæggende økonomiske, politiske og samfundsmæssige transformationsprocesser, og hvad kan vi lære af fortiden? Hvorfor handler uenigheder vedrørende de psykiatriske diagnoser dels om, hvad der bør kendetegne ”god” eller ”rigtig og sand” viden, men også om moral, værdier og menneske- og samfundssyn? Det er nogle af de spørgsmål, artiklen søger svar på. I artiklen vises, gennem en historisk analyse, hvorledes psykiatriske diagnoser afspejler grundlæggende bevægelser i viden om, og synet på, menneske, samfund og sygdom.

 

Don’t mind the causes, just be reliable: The historical content, development, and function of psychiatric diagnoses

How do shifting psychiatric diagnoses reflect our understanding of humanity and of human problems, illnesses, and unwanted conditions? In what way do psychiatric diagnoses hold an exemplary relevance that transcends the object of research of psychiatry and reflects more fundamental econom- 58 Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, nr. 25, 57-72 ic, political, and societal transformation processes, and what can we learn from the past? Why are disagreements concerning psychiatric diagnoses partially about what ought to characterize “good” or “real and true” knowledge, but also about morals, values, and views on society and human nature? These are some of the questions that the article seeks to answer. Through a historical analysis, the article illustrates how psychiatric diagnoses reflect shifting views on society and human nature in a close welfare political and economic interaction.

Publiceret
2016-12-08
Citation/Eksport
Ringø, P. (2016). Skidt med årsagen, når bare vi er pålidelige. Psykiatriske diagnosers historiske indhold, udvikling og funktion. Tidsskrift for Forskning I Sygdom Og Samfund, 13(25). https://doi.org/10.7146/tfss.v13i25.24921