Epistemologi, evidensbasering og patientperspektiver

  • Keld Thorgaard

Resumé

Betydningen af patientperspektivet fremhæves i adskillige sammenhænge i sundhedsvæsnet (i klinisk praksis, i sundhedspolitik m.m.) af bl.a. medicinske filosoffer og i humanistisk sundhedsforskning. Fra et epistemologisk perspektiv er det imidlertid ofte uklart, hvad der menes med ’patientens perspektiv’. I denne artikel argumenteres for, at vi må udfordre patientperspektiver forstået som præferencer og som spontane subjektive udtryk, hvis vi skal lykkes med en redegørelse for patientperspektivernes epistemologi. Dele af den humanistiske sundhedsforskning kan bidrage til at analysere, hvorledes patientperspektiver konstitueres som en vigtig kilde til viden, og den kan ligeledes udfordre antagelser og forståelser i praksiser.  

Publiceret
2009-06-19
Citation/Eksport
Thorgaard, K. (2009). Epistemologi, evidensbasering og patientperspektiver. Tidsskrift for Forskning I Sygdom Og Samfund, 6(10). https://doi.org/10.7146/tfss.v6i10.1696
Sektion
Originalartikler