Årg. 19 Nr. 37 (2022): Sygdommens Etik 2
Originalartikler

Omsorgens moralske pionerer: Om at ’bo selv’ og forvalte forbundethed og kræftsygdom

Publiceret 2022-12-23

Citation/Eksport

Andersen, R. S., & Offersen, S. M. H. (2022). Omsorgens moralske pionerer: Om at ’bo selv’ og forvalte forbundethed og kræftsygdom. Tidsskrift for Forskning I Sygdom Og Samfund, 19(37), 65–85. https://doi.org/10.7146/tfss.v19i37.135378

Resumé

I denne artikel undersøger vi ældre, alene-boende menneskers erfaringer med at bo alene og have brug for omsorg på grund af kræftsygdom. Vi har særligt fokus på at undersøge foran- dringer i den danske velfærdsstats politiske økonomi, herunder hvordan forventninger om at involvere familie i omsorgsarbejde, udfolder sig i konkrete hverdagssituationer. Med ud- gangspunkt i detaljerede beskrivelser af informanterne Lise og Henriks erfaringer foreslår vi, at vi ved at betragte omsorg som generativt arbejde (Buch, 2018) bliver opmærksomme på de mange forskelligartede praksisser, der knytter sig til syge, alene-boende menneskers livsopretholdelse. Gennem beskrivelser af omsorg som udveksling og kropsarbejde, bliver det tydeligt, at omsorg forhandles i krydsfeltet mellem velfærdsstatens politiske økonomi og moralske forestillinger om forbundethed og selvstændighed. Vi konkluderer at alene- boende mennesker, når de bliver syge, kastes ud i moralsk pionerarbejde (Rapp, 1999), der indebærer inter-generationelle forhandlinger, og som afspejler forandringer i den danske velfærdsstats historisk store opmærksomhed mod omsorgserhvervet.