"Kommer noen til å dø?"

Om den medierte åpenheten om døden

Forfattere

  • Lisbeth Thoresen
  • Gro Rugseth

DOI:

https://doi.org/10.7146/tfss.v19i37.135375

Resumé

Å være åpen om alvorlig sykdom og død har blitt et normativt og moralsk imperativ. I Norge har den nye åpenheten fått synlig utløp gjennom flere populære dokumentarserier på statskanalen NRK. I artikkelen søker vi å forstå mer av fenomenet åpenhet, slik det spil- ler seg ut på TV og særlig knyttet til åpenhet om alvorlig sykdom og død. Vi redegjør for noen aktuelle teoretiske perspektiver på åpenheten, før vi beskriver og diskuterer hvordan åpenhet fremstilles i en episode fra NRK-serien Helene sjekker inn. Den aktuelle episoden er fra en hospiceavdeling. Et sentralt poeng fra vår analyse er at mens både NRK og hospi- cefilosofien argumenterer for betydningen av å være åpen om døden, kan personer som er i livets siste fase fortsatt ha behov for å skjerme seg fra døden som realitet. Gjennom språ- kbruk, kroppslige gester og aktive handlinger viser både pasienter og ansatte i episoden at åpenhet også har grenser og at døden ikke lar seg fullstendig avdekke, men fortsatt hviler i en form for ikke-viten.

Downloads

Publiceret

2022-12-23

Citation/Eksport

Thoresen, L., & Rugseth, G. (2022). "Kommer noen til å dø?": Om den medierte åpenheten om døden. Tidsskrift for Forskning I Sygdom Og Samfund, 19(37), 43–63. https://doi.org/10.7146/tfss.v19i37.135375

Nummer

Sektion

Originalartikler