Mod en hverdagsetik for lægemiddelbrug

Om mennesker, medicin og multiplicitet

Forfattere

  • Sofie Rosenlund Lau
  • Mathias Møllebæk

DOI:

https://doi.org/10.7146/tfss.v19i37.135374

Resumé

For mange mennesker er det at tage medicin en naturlig del af hverdagen. Alligevel er langt det meste etik på lægemiddelområdet fokuseret på forskning og klinisk anvendelse og ikke på dagligdagen med medicin. I denne artikel tegner vi konturerne af et nyt udgangspunkt for etik om lægemidler; en hverdagsetik for lægemiddelbrug. Hverdagslivet med medicin lader sig ofte ikke beskrive og organisere i henhold til procedurer, guidelines og kvalitetsstandar- der. I stedet fremkommer det etiske igennem de ofte mere subtile forestillinger, vi gør os om, hvad lægemidlerne er og kan bidrage med i vores daglige liv. Gennem empiriske eksempler fra etnografiske feltstudier om medicinbrug i hverdagslivet zoomer vi ind på det medicinske sundhedsarbejde, som det kræver at (gen)skabe det gode hverdagsliv med medicin, og sær- ligt de etiske skisma, der ofte følger med. Til at guide den empiriske analyse tager vi afsæt i Annemarie Mols begreb ontonormer til at få øje på de grundlæggende forskelle, der betin- ger vores syn på og dermed vores praktiske handlinger med lægemidler. Lægemidler i denne post-humanistiske tankegang er ikke kun materielle objekter. De er aktivt med til at forme og forandre de relationer, hvorfra omsorg for os selv og hinanden udspringer. Herigennem bliver det tydeligt, at det at tage medicin også er en etisk praksis, og at den indlejrede etik påvirker måden, vi i hverdagslivet drager omsorg for os selv og hinanden på.

Downloads

Publiceret

2022-12-23

Citation/Eksport

Lau, S. R., & Møllebæk, M. (2022). Mod en hverdagsetik for lægemiddelbrug: Om mennesker, medicin og multiplicitet. Tidsskrift for Forskning I Sygdom Og Samfund, 19(37), 19–41. https://doi.org/10.7146/tfss.v19i37.135374

Nummer

Sektion

Originalartikler