Sykdommens Etikk – en fortsettelse

Forfattere

  • Bjørn Hofmann
  • Torsten Risør

Resumé

Velkommen til dette temanummeret om Sykdommens Etikk; det andre numme- ret med denne tittelen og en direkte fortsettelse av første nummeret som kom ut våren 2022. På de følgende sider fortsetter vi undersøkelsen av det feltet og den problemstillingen som ble satt opp i det første temanummeret. Denne teksten blir derved en fortsettelse i tillegg til å være en introduksjon. Det gjelder også i høy grad for artiklene – av Lau & Møllebæk, Thoresen & Rugseth, og Andersen & Of- fersen – som kan sees som en fordypelse i en del av det større landskapet som ble skissert i det forrige nummeret.

Downloads

Publiceret

2022-12-23

Citation/Eksport

Hofmann, B., & Risør, T. (2022). Sykdommens Etikk – en fortsettelse. Tidsskrift for Forskning I Sygdom Og Samfund, 19(37), 7–18. Hentet fra https://tidsskrift.dk/sygdomogsamfund/article/view/135373

Nummer

Sektion

Introduktionsartikler