Årg. 21 Nr. 39 (2023): Patient Rapporterede Oplysninger
Originalartikler

Etablering af fælles fodslag: patienter og klinikeres forventninger til PRO-data i behandlingen af multipel sclerose

Josephine Lyngh Steenberg
Scleroseforeningen
Bio
Trine Hørmann Thomsen
Bio
Marie Lynning
Bio
Sofie Olsgaard Bergien
Bio
Rolf Pringler Holm
Bio
Lasse Skovgaard
Bio

Publiceret 2023-12-07

Citation/Eksport

Steenberg, J. L., Hørmann Thomsen, T., Lynning, M., Olsgaard Bergien, S., Pringler Holm, R., & Skovgaard, L. (2023). Etablering af fælles fodslag: patienter og klinikeres forventninger til PRO-data i behandlingen af multipel sclerose. Tidsskrift for Forskning I Sygdom Og Samfund, 21(39). https://doi.org/10.7146/tfss.v21i39.134015

Resumé

Brug af Patientrapporterede Oplysninger (PRO) i mødet mellem patient og sundhedsprofessionel kan styrke patientinddragelsen og højne behandlingskvaliteten. Formålet med dette studie er at undersøge, hvordan PRO bliver relevant og meningsfuldt at anvende for både personer med multipel sclerose (MS) og sundhedsprofessionelle.

Undersøgelsen bestod af 1) et systematisk litteraturstudie, hvor eksisterende PRO-spørgeskemaer indenfor MS-området, og hvorvidt der har været inddraget patienter i udviklingen af dem, blev kortlagt2) en interviewundersøgelse, hvor personer med MS’ perspektiv på PRO blev undersøgt, 3) en workshop hvor sundhedsprofessionelles perspektiv på PRO blev undersøgt.

Der er et øget behov for at inddrage personer med MS i udviklingen af PRO, hvis PRO skal være relevant for personer med MS samt fremme personcentrering i MS-behandlingen. For at PRO-spørgeskemaer bliver meningsfulde for både personer med MS og sundhedsprofessionelle at anvende, skal PRO kunne tilpasses den enkelte patient, da sygdomsforløbet og symptomprofilen for personer med MS kan variere meget. Imidlertid bør det overvejes om alle patienter har gavn af PRO. For at favne, hvad der for personer med MS er relevant at drøfte med en sundhedsprofessionel, bør PRO-spørgeskemaer omfatte neurologiske symptomer, kognitive funktionsnedsættelser, mental sundhed og velvære, egenomsorg og sociale udfordringer relateret til MS. Dog bør dette afstemmes ift. den sundhedsprofessionelles kompetencer, både for at den sundhedsprofessionelle oplever at kunne give evidente råd om symptomer og behandling, men også for at patienten modtager den bedst mulige behandling og vejledning. Desuden må PRO ikke være tidskrævende, hverken for de sundhedsprofessionelle at anvende eller for patienterne at udfylde. Imidlertid kan det diskuteres, hvorvidt det danske sundhedsvæsen rustet og organiseret til at inkorporerer et tiltag som PRO, som reflekterer både patienter og sundhedsprofessionelles ønsker og behov.

Referencer

 1. A. Hakim, E., Bakheit, A. M. O., Bryant, T. N., Roberts, M. W. H., McIntosh-Michaelis, S. A., Spackman, A. J., Martin, J. P., & McLellan, D. L. (2000). The social impact of multiple sclerosis—A study of 305 patients and their relatives. Disability and Rehabilitation, 22(6), 288–293. https://doi.org/10.1080/096382800296755
 2. Ahmed, S., Barbera, L., Bartlett, S. J., Bebb, D. G., Brundage, M., Bryan, S., Cheung, W. Y., Coburn, N., Crump, T., Cuthbertson, L., Howell, D., Klassen, A. F., Leduc, S., Li, M., Mayo, N. E., McKinnon, G., Olson, R., Pink, J., Robinson, J. W., … Temple, W. (2020). A Catalyst for Transforming Health Systems and Person-Centred Care: Canadian National Position Statement on Patient-Reported Outcomes. Current Oncology, 27(2), 90–99. https://doi.org/10.3747/co.27.6399
 3. Attride-Stirling, J. (2001). Thematic networks: An analytic tool for qualitative research. Qualitative Research, 1(3), 385–405. https://doi.org/10.1177/146879410100100307
 4. Black, N. (2013). Patient reported outcome measures could help transform healthcare. BMJ, 346(jan28 1), f167–f167. https://doi.org/10.1136/bmj.f167
 5. Black, N., Burke, L., Forrest, C. B., Ravens Sieberer, U. H., Ahmed, S., Valderas, J. M., Bartlett, S. J., & Alonso, J. (2016). Patient-reported outcomes: Pathways to better health, better services, and better societies. Quality of Life Research, 25(5), 1103–1112. https://doi.org/10.1007/s11136-015-1168-3
 6. Briley, M. & Lépine. (2011). The increasing burden of depression. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 3. https://doi.org/10.2147/NDT.S19617
 7. Chin, J. J. (2002). Doctor-patient Relationship: From Medical Paternalism to Enhanced Autonomy. Singapore Med J, 43(3), 152–155.
 8. Danske Regioner. (2016). Aftale om regionernes økonomi for 2017. Danske Regioner. https://www.regioner.dk/media/3097/aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2017.pdf
 9. Dellenborg, L., Wikström, E., & Andersson Erichsen, A. (2019). Factors that may promote the learning of person-centred care: An ethnographic study of an implementation programme for healthcare professionals in a medical emergency ward in Sweden. Advances in Health Sciences Education, 24(2), 353–381. https://doi.org/10.1007/s10459-018-09869-y
 10. Edvardsson, D. (2015). Notes on person-centred care: What it is and what it is not. Nordic Journal of Nursing Research, 35(2), 65–66. https://doi.org/10.1177/0107408315582296
 11. Eriksen, J., Bygholm, A., & Bertelsen, P. (2020). The Purpose of Patient-Reported Outcome (PRO) Post Its Digitalization and Integration into Clinical Practice: An Interdisciplinary Redefinition Resembling PROs Theoretical and Practical Evolvement. Applied Sciences, 10(21), 7507. https://doi.org/10.3390/app10217507
 12. Feinstein, A. (2004). The Neuropsychiatry of Multiple Sclerosis. Can J Psychiatry, 49(3), 7.
 13. Ghasemi, N., Razavi, S., & Nikzad, E. (2017). Multiple Sclerosis: Pathogenesis, Symptoms, Diagnoses and Cell-Based Therapy. CELL JOURNAL, 19(1), 10.
 14. Hanna, M., & Strober, L. B. (2020). Anxiety and depression in Multiple Sclerosis (MS): Antecedents, consequences, and differential impact on well-being and quality of life. Multiple Sclerosis and Related Disorders, 44, 102261. https://doi.org/10.1016/j.msard.2020.102261
 15. Højgaard, B., & Kjellberg, J. (2017). Fem megatrends der udfordrer fremtidens sundhedsvæsen. KORA. https://www.vive.dk/media/pure/8760/2038344
 16. Højgaard, B., Kjellberg, J., & Bech, M. (2018). Den statslige styring af det regionale sundhedsområde: Analyse af centrale instrumenter. VIVE - Det nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. https://www.vive.dk/media/pure/11158/2305557
 17. Holm-Petersen, C., Wadmann, S., & Belén Vejen Andersen, N. (2015). Sammenfatning: Styringsreview på hospitalsområdet—Forslag til procedure- og regelforenkling. 18. https://www.vive.dk/media/pure/8978/2041952
 18. Jensen, H. A., Davidsen, M., Rossen Møller, S., Ellegaard Ibánez Román, Kragelund, K., Illemann Christensen, A., & Ekholm, O. (2021). Danskernes sundhed. 196. https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2022/Sundhedsprofil/Sundhedsprofilen.ashx?sc_lang=da&hash=5C9A9A81483F6C987D5651976B72ECB2
 19. Joensen, L., Fisher, L., Skinner, T., Doherty, Y., & Willaing, I. (2019). Integrating psychosocial support into routine diabetes care: Perspectives from participants at the Self-Management Alliance meeting 2016. Diabetic Medicine, 36(7), 847–853. https://doi.org/10.1111/dme.13836
 20. Johansen, C. (2014). Barriers to Addressing Psychological Problems in Diabetes: Perspectives of Diabetologists on Routine Diabetes Consultations in Denmark. Journal of Psychology & Psychotherapy, 04(03). https://doi.org/10.4172/2161-0487.1000141
 21. Kern, D. E., Branch, W. T., Jackson, J. L., Brady, D. W., Feldman, M. D., Levinson, W., & Lipkin, M. (2005). Teaching the Psychosocial Aspects of Care in the Clinical Setting: Practical Recommendations: Academic Medicine, 80(1), 8–20. https://doi.org/10.1097/00001888-200501000-00006
 22. Kjellberg, J., & Ibsen, R. (2020). Sclerose og arbejdsmarkedstilknytning. VIVE. https://www.vive.dk/media/pure/15202/4494732
 23. Kleinman, A., Eisenberg, L., & Good, B. (1978). Culture, illness, and care: Clinical lessons from anthropologic and cross-cultural research. 88((2)), 251–258. https://doi.org/10.7326/0003-4819-88-2-251
 24. Krist, A. H., Tong, S. T., Aycock, R. A., & Longo, D. R. (2017). Engaging patients in decision-making and behavior change to promote prevention. Information Services & Use, 37(2), 105–122. https://doi.org/10.3233/ISU-170826
 25. Kunneman, M., Montori, V. M., Castaneda-Guarderas, A., & Hess, E. P. (2016). What Is Shared Decision Making? (And What It Is Not). Academic Emergency Medicine, 23(12), 1320–1324. https://doi.org/10.1111/acem.13065
 26. Kunneman, M., & Montori, V. M. (2017). When patient-centred care is worth doing well: Informed consent or shared decision-making. BMJ Quality & Safety, 26(7), 522–524. https://doi.org/10.1136/bmjqs-2016-005969
 27. Landfeldt, E., Castelo-Branco, A., Svedbom, A., Löfroth, E., Kavaliunas, A., & Hillert, J. (2018). The long-term impact of multiple sclerosis on the risk of divorce. Multiple Sclerosis and Related Disorders, 24, 145–150. https://doi.org/10.1016/j.msard.2018.07.002
 28. Liberati, A., Altman, D. G., Tetzlaff, J., Mulrow, C., Gotzsche, P. C., Ioannidis, J. P. A., Clarke, M., Devereaux, P. J., Kleijnen, J., & Moher, D. (2009). The PRISMA statement for reporting systematic reviews and meta-analyses of studies that evaluate healthcare interventions: Explanation and elaboration. BMJ, 339(jul21 1), b2700–b2700. https://doi.org/10.1136/bmj.b2700
 29. Lindsay, S. E., Alokozai, A., Eppler, S. L., Fox, P., Curtin, C., Gardner, M., Avedian, R., Palanca, A., Abrams, G. D., Cheng, I., & Kamal, R. N. (2020). Patient Preferences for Shared Decision Making: Not All Decisions Should Be Shared. Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons, 28(10), 419–426. https://doi.org/10.5435/JAAOS-D-19-00146
 30. Magyari, M., Joensen, H., Laursen, B., & Koch‐Henriksen, N. (2021). The Danish Multiple Sclerosis Registry. Brain and Behavior, 11(1). https://doi.org/10.1002/brb3.1921
 31. McKenna, S. P. (2011). Measuring patient-reported outcomes: Moving beyond misplaced common sense to hard science. BMC Medicine, 9(1), 86. https://doi.org/10.1186/1741-7015-9-86
 32. Munch-Petersen, M. (2019). Brugerinddragelse og ulighed i sundhed. Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet. https://www.cancer.dk/dyn/resources/File/file/0/8280/1573035363/ulighed_og_brugerinddragelse_2019-bilag-3.pdf
 33. Nelson, E. C., Hvitfeldt, H., Reid, R., Grossman, D., Lindblad, S., Mastanduno, M. P., Torrey-Weiss, L., Fisher, E. S., & Weinstein, J. N. (2012). Using Patient-Reported Information to Improve Health Outcomes and Health Care Value: Case Studies from Dartmouth, Karolinska and Group Health. The Dartmouth Institute for Health Policy and Clinical Practice, 55.
 34. Nic Giolla Easpaig, B., Tran, Y., Bierbaum, M., Arnolda, G., Delaney, G. P., Liauw, W., Ward, R. L., Olver, I., Currow, D., Girgis, A., Durcinoska, I., & Braithwaite, J. (2020). What are the attitudes of health professionals regarding patient reported outcome measures (PROMs) in oncology practice? A mixed-method synthesis of the qualitative evidence. BMC Health Services Research, 20(1), 102. https://doi.org/10.1186/s12913-020-4939-7
 35. Peyrot, M., Rubin, R. R., Lauritzen, T., Snoek, F. J., Matthews, D. R., & Skovlund, S. E. (2005). Psychosocial problems and barriers to improved diabetes management: Results of the Cross-National Diabetes Attitudes, Wishes and Needs (DAWN) Study. Diabetic Medicine, 22(10), 1379–1385. https://doi.org/10.1111/j.1464-5491.2005.01644.x
 36. Pfleger, C., Flachs, E., & Koch-Henriksen, N. (2010). Social consequences of multiple sclerosis. Part 2. Divorce and separation: A historical prospective cohort study. Multiple Sclerosis Journal, 16(7), 878–882. https://doi.org/10.1177/1352458510370978
 37. Regeringen, Danske Regioner, & KL. (2016). Aftale om nationale mål for sundhedsvæsenet. https://sum.dk/Media/9/0/Aftaletekst%20Nationale%20m%c3%a5l%20for%20sundhedsv%c3%a6senet%202016.pdf
 38. Reitzel, S. B., Lynning, M., & Skovgaard, L. (2022). Neurologists’ views on patient reported outcomes in multiple sclerosis care. Heliyon, 8(6), e09637. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09637
 39. Reitzel, S. B., Magyari, M., Skovgaard, L., & Kristiansen, M. (2022). Patient involvement in the development of PROMs within the MS Field: A systematic review. Patient Experience Journal, 9(1), 169–173. https://doi.org/10.35680/2372-0247.1662
 40. Riiskjær, E. (2014). Patienten som partner: En nødvendig idé med ringe plads. Syddansk Universitetsforlag. https://www.universitypress.dk/images/pdf/2821.pdf
 41. Riiskjær, E., Schougaard, L. M. V., Larsen, L. P., & Hjøllund, N. H. (2014). Hvordan kan patientrapporterede oplysninger (PRO) bruges i klinisk praksis? – Belyst med udgangspunkt i fire forskellige konsultationsmodeller. Nordisk sygeplejeforskning, 4(3), 189–212. https://doi.org/10.18261/ISSN1892-2686-2014-03-03
 42. Robinson, J. H., Callister, L. C., Berry, J. A., & Dearing, K. A. (2008). Patient-centered care and adherence: Definitions and applications to improve outcomes. Journal of the American Academy of Nurse Practitioners, 20(12), 600–607. https://doi.org/10.1111/j.1745-7599.2008.00360.x
 43. Sippel, A., Riemann-Lorenz, K., Scheiderbauer, J., Kleiter, I., Morrison, R., Kofahl, C., & Heesen, C. (2021). Patients experiences with multiple sclerosis disease-modifying therapies in daily life – a qualitative interview study. BMC Health Services Research, 21(1), 1141. https://doi.org/10.1186/s12913-021-07012-z
 44. Skovlund, S. E., Lichtenberg, T., Hessler, D., & Ejskjaer, N. (2019). Can the Routine Use of Patient-Reported Outcome Measures Improve the Delivery of Person-Centered Diabetes Care? A Review of Recent Developments and a Case Study. Current Diabetes Reports, 19(9), 84. https://doi.org/10.1007/s11892-019-1190-x
 45. Staniszewska, S., Haywood, K. L., Brett, J., & Tutton, L. (2012). Patient and Public Involvement in Patient-Reported Outcome Measures: Evolution Not Revolution. The Patient: Patient-Centered Outcomes Research, 5(2), 79–87. https://doi.org/10.2165/11597150-000000000-00000
 46. Sundheds- og Ældreministeriet. (2016). National arbejdsgruppe til understøttelse af Patient Rapporterede Oplysninger (PRO). https://sundhedsdatastyrelsen.dk/-/media/subsites/pro/filer/pro/forstaaelsespapir-for-pro-(pdf).pdf
 47. Sundhedsministeriet, Danske Regioner, & KL. (2021). Nationale mål for sundhedsvæsenet. https://sum.dk/Media/9/0/Aftaletekst%20Nationale%20m%c3%a5l%20for%20sundhedsv%c3%a6senet%202016.pdf
 48. Townsend, A., Wyke, S., & Hunt, K. (2006). Self-managing and managing self: Practical and moral dilemmas in accounts of living with chronic illness. Chronic Illness, 2(3), 185–194. https://doi.org/10.1179/174592006X129518
 49. Trujols, J., Portella, M. J., Iraurgi, I., Campins, M. J., Siñol, N., & Cobos, J. P. de L. (2013). Patient-reported outcome measures: Are they patient-generated, patient-centred or patient-valued? Journal of Mental Health, 22(6), 555–562. https://doi.org/10.3109/09638237.2012.734653
 50. Walton, C., King, R., Rechtman, L., Kaye, W., Leray, E., Marrie, R. A., Robertson, N., La Rocca, N., Uitdehaag, B., van der Mei, I., Wallin, M., Helme, A., Angood Napier, C., Rijke, N., & Baneke, P. (2020). Rising prevalence of multiple sclerosis worldwide: Insights from the Atlas of MS, third edition. Multiple Sclerosis Journal, 26(14), 1816–1821. https://doi.org/10.1177/1352458520970841
 51. Westergaard, K., Skovgaard, L., Magyari, M., & Kristiansen, M. (2021). Patient perspectives on patient-reported outcomes in multiple sclerosis treatment trajectories: A qualitative study of why, what, and how? Multiple Sclerosis and Related Disorders, 58, 103475. https://doi.org/10.1016/j.msard.2021.103475
 52. Wiering, B., de Boer, D., & Delnoij, D. (2017). Patient involvement in the development of patient-reported outcome measures: A scoping review. Health Expectations, 20(1), 11–23. https://doi.org/10.1111/hex.12442
 53. Wolf, A., Ekman, I., & Dellenborg, L. (2012). Everyday practices at the medical ward: A 16-month ethnographic field study. BMC Health Services Research, 12(1), 184. https://doi.org/10.1186/1472-6963-12-184