Årg. 20 Nr. 38 (2023): Spiritualitet & Sundhed
Originalartikler

En salutogenetisk tilgang til mental sundhed i forbindelse med fødsel og forældreskab. Et eksistentielt perspektiv.

Christina Prinds
Syddansk UniversitetUniversity College South Denmark
Bio

Publiceret 2023-06-20 — Opdateret d. 2023-06-21

Citation/Eksport

Prinds, C., Hvidtjørn, D., Schrøder, K., & Toudal Viftrup, D. (2023). En salutogenetisk tilgang til mental sundhed i forbindelse med fødsel og forældreskab. Et eksistentielt perspektiv. Tidsskrift for Forskning I Sygdom Og Samfund, 20(38), 104–120. https://doi.org/10.7146/tfss.v20i38.131952

Resumé

Dårligt mentalt helbred er en stigende sundhedstrussel både globalt og i Danmark. Dette gælder ikke mindst for unge mennesker – den gruppe i befolkningen som i de kommende år vil få børn og blive forældre. I relation til fødsel og forældreskab har den eksisterende forskning ofte fokus på, hvordan vi kan forbedre den mentale sundhed ved at undgå mentale sygdomme, som for eksempel angst og depression. Men fødsel og forældreskab indebærer både erfaringer af sårbarhed, afmagt, glæde og styrke. I denne artikel diskuterer vi derfor, hvordan en salutogenetisk tilgang til mental sundhed i forbindelse med fødsel og forældreskab kan bidrage til en bedre forståelse for denne livsomvæltende overgang. Med udgangspunkt i Aron Antonovskys begreb Sense of Coherence (på dansk Oplevelse af Sammenhæng), fokuserer vi særligt på det element, han selv benævner motivationskomponenten, nemlig meningsfuldhed. Vi diskuterer imidlertid meningsfuldhed i nyere salutogenetiske forståelser, som inkluderer tanker fra eksistenspsykologi og eksistensfilosofi. Vi eksemplificerer ved at vise, hvordan det at spørge udforskende ind til livsdilemmaer og livsvilkår kan afstedkomme nye perspektiver på livet hos mødre og fædre, og være hjælpsomt i forhold til at begribe egne forestillinger om meningsfuldhed. Helt overordnet argumenterer vi endvidere for, at det at udforske og stille forskningsspørgsmål, som peger frem mod stærkere salutogenetiske tilgange, specifikt med fokus på begrebet meningsfuldhed og de indlejrede eksistentielle aspekter af livet, vil kunne føre til ny viden om, hvordan man kan fremme god mental sundhed i svangreomsorgen i Danmark.

Referencer

 1. Antonovsky, A. (1987). Unraveling the mystery of health: how people manage stress and stay well. San Francisco: Jossey-Bass.
 2. Antonovsky, A. (1996). The salutogenic model as a theory to guide health promotion. Health promotion international, 11, 11-18.
 3. Arnold-Baker, C. (2020). The Existential Crisis of Motherhood. Cham: Springer International Publishing.
 4. Bergström, M., Hansson, K., Lundblad, A-M., & Cederblad, M. (2006). Sense of coherence: definition and explanation. International Journal of Social Welfare, 15, 219-229.
 5. Clarke, K., King, M., & Prost, A. (2013). Psychosocial Interventions for Perinatal Common Mental Disorders Delivered by Providers Who Are Not Mental Health Specialists in Low- and Middle-Income Countries: A Systematic Review and Meta-Analysis. PLoS Medicine, 10, e1001541.
 6. Crowther, S., Smythe, E., & Spence, D. (2014). The joy at birth: an interpretive hermeneutic literature review. Midwifery., 30, e157-165. doi: 110.1016/j.midw.2014.1001.1004.
 7. Cunningham, S.D., Mokshagundam, S., Chai, H., Lewis, J.B., Levine, J., Tobin, J.N., et al. (2018). Postpartum Depressive Symptoms: Gestational Weight Gain as a Risk Factor for Adolescents Who Are Overweight or Obese. J Midwifery Womens Health, 63, 178-184.
 8. Fuhr, D.C., Weobong, B., Lazarus, A., Vanobberghen, F., Weiss, H.A., Singla, D.R., et al. (2019). Delivering the Thinking Healthy Programme for perinatal depression through peers: an individually randomised controlled trial in India. The Lancet Psychiatry, 6, 115-127.
 9. Garby-Dreyer, C. (2021). Screening for fødselsdepression: 1 ud af 10 nybagte mødre pynter på sandheden. In Momkind.dk (Ed.). Online: Momkind.dk
 10. Hansen, L.B., Hvidt, N.C., Mortensen, K.E., Wu, C., & Prinds, C. (2020). How Giving Birth Makes Sense: A Questionnaire Study on Existential Meaning-Making Among Mothers Giving Birth Preterm or at Term. Journal of Religion and Health.
 11. Hansen, L.B., Hvidt, N.C., Mortensen, K.E., Wu, C., & Prinds, C. (2021). How Giving Birth Makes Sense: A Questionnaire Study on Existential Meaning-Making Among Mothers Giving Birth Preterm or at Term. Journal of religion and health, 60, 335-353.
 12. Houmark, O.P. (2017). Den kierkegaardske samtalesløjfe - Kierkegaard, proreptik og tredje generations coaching. København: Dansk Psykologisk Forlag.
 13. Jacobsen, B. (2009). Livets dilemmaer. København: Hans Reitzels Forlag.
 14. Jensen, B.B., Dür, W., & Buijs, G. (2022). Applying Salutogenesis in Schools. In M.B. Mittelmark, G.F. Bauer, L. Vaandrager, J.M. Pelikan, S. Sagy, M. Eriksson, et al. (Eds.), The Handbook of Salutogenesis pp. 295-307). Cham: Springer International Publishing.
 15. Johansson, R.S. (2021). Søvn : digte København: Kronstork.
 16. Kennedy, H.P., Cheyney, M., Dahlen, H.G., Downe, S., Foureur, M.J., Homer, C.S.E., et al. (2018). Asking different questions: A call to action for research to improve the quality of care for every woman, every child. Birth, 45, 222-231.
 17. Keyes CLM, Haidt J, & MEP., S. (2003). Flourishing: Positive psychology and the life well-lived. Washington DC: American Psychological Association.
 18. Kingston, D.E., Biringer, A., Toosi, A., Heaman, M.I., Lasiuk, G.C., McDonald, S.W., et al. (2015). Disclosure during prenatal mental health screening. Journal of affective disorders, 186, 90-94.
 19. Knausgård, K.O. (2016). Om høsten Forlaget Oktober
 20. Koushede, V., & Donovan, R. (2022). Applying Salutogenesis in Community - Wide Mental Health Promotion. In M.B. Mittelmark, G.F. Bauer, L. Vaandrager, J.M. Pelikan, S. Sagy, M. Eriksson, et al. (Eds.), The Handbook of Salutogenesis pp. 479-493). Cham: Springer International Publishing.
 21. Krantz, I., Eriksson, B., Lundquist-Persson, C., Ahlberg, B.M., & Nilstun, T. (2008). Screening for postpartum depression with the Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS): An ethical analysis. Scandinavian journal of public health, 36, 211-216.
 22. la Cour, P., Ausker, N.H., & Hvidt, N.C. (2012). Six understandings of the word 'spirituality' in a secular country. Archiv fur Religionspsychologie / Archive for the Psychology of Religions, 34, 63-81.
 23. la Cour, P., & Hvidt, N.C. (2010). Research on meaning-making and health in secular society: Secular, spiritual and religious existential orientations. Social Science & Medicine, 71, 1292-1299.
 24. Lazarus, R.S., & Folkman, S. (1984). Stress, Appraisal and Coping. New York, NY: Springer.
 25. Lindström Bengt, Berg Marie, Magistretti Meier Claudia, Perez-Botella Mercedes, & Soo, D. (2017). The salutogenetic approach to maternity care: from theory to practice and research. In S.F. Church, L. Balaam, MC. Berg, M. Smith, V. van der Walt, C. Downe, S. van Teijlingen, E. (Ed.), New Thinking on Improving Maternity Care London: Pinter & Martin.
 26. Lucas, M. (2016). Mor. En historie om blodet Danmark: C & K Forlag.
 27. Magistretti, C.M., Downe, S., Lindstrøm, B., Berg, M., Schwarz, K.T., Sahlgrenska, a., et al. (2016). Setting the stage for health: Salutogenesis in midwifery professional knowledge in three European countries. International journal of qualitative studies on health and well-being, 11, 33155-33112.
 28. Miller, T. (2005). Making sense of Motherhood. New York: Cambridge University Press.
 29. Mittelmark, M.B., & Bauer, G.F. (2022). Salutogenesis as a Theory, as an Orientation and as the Sense of Coherence. In M.B. Mittelmark, G.F. Bauer, L. Vaandrager, J.M. Pelikan, S. Sagy, M. Eriksson, et al. (Eds.), The Handbook of Salutogenesis pp. 11-19). Cham: Springer International Publishing.
 30. Mødrehjælpen. (2021). Manifest for #trygfødsel. Online.
 31. Network, J.A.M.H.a.W. (2013). Why investing in Mental Health in Europe? Joint Action Mental Health and Wellbeing Joint Action on Mental health and Well-being.
 32. Nielsen, L., Sørensen, B.B., Donovan, R.J., Tjørnhøj-Thomsen, T., & Koushede, V. (2017). 'Mental health is what makes life worth living': an exploration of lay people's understandings of mental health in Denmark. International Journal of Mental Health Promotion, 19, 26-37.
 33. OECD. (2021). Supporting young people’s mental health through the COVID-19 crisis. Tackling coronavirus (COVID-19) contributing to a global effort. Paris: OECD.
 34. Pahuus, H. (2019). Samtaler om eksistensen. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.
 35. Pallesen, A.D., Flach, A.S., & Ernst, A.E. (2021). Borgerforslag stemt igennem: Nu skal gravide og fødende have rettigheder. Dr.dk. online: Danmarks Radio
 36. Petterson, P. (2008). Ut og stjæle hester. Norge: Batzer & co.
 37. Plambeck, D. (2019). Til min søster: roman. Kbh.: Gyldendal.
 38. Prinds, C., Hvidt, N.C., Mogensen, O., & Buus, N. (2014a). Making existential meaning in transition to motherhood—A scoping review. Midwifery, 30, 733-741.
 39. Prinds, C., Hvidtjorn, D., Mogensen, O., Skytthe, A., & Hvidt, N.C. (2014b). Existential meaning among first-time full-term and preterm mothers: a questionnaire study. J Perinat Neonatal Nurs, 28, 271-279.
 40. Prinds, C., Mogensen, O., Hvidt, N.C., & Bliddal, M. (2018). First child’s impact on parental relationship: an existential perspective. BMC Pregnancy and Childbirth, 18, 157.
 41. Prinds, C., Timmerman, C., Hvidtjørn, D., Ammentorp, J., Christian Hvidt, N., Larsen, H., et al. (2021). Existential aspects in the transition to parenthood based on interviews and a theatre workshop. Sexual & reproductive healthcare, 28, 100612.
 42. Quehenberger, V., & Krajic, K. (2022). Applying Salutogenesis in Residential Care Settings. In M.B. Mittelmark, G.F. Bauer, L. Vaandrager, J.M. Pelikan, S. Sagy, M. Eriksson, et al. (Eds.), The Handbook of Salutogenesis pp. 447-459). Cham: Springer International Publishing.
 43. Ravn, O. (2020a). Den tid er forbi, hvor vores kroppe og psyker skal ofres for at bringe nye børn til verden. Politiken: JP/Politkens Hus.
 44. Ravn, O. (2020b). Mit arbejde: roman. Kbh.: Gyldendal.
 45. Reilly, N., Kingston, D., Loxton, D., Talcevska, K., & Austin, M.-P. (2020). A narrative review of studies addressing the clinical effectiveness of perinatal depression screening programs. Women and birth : journal of the Australian College of Midwives, 33, 51-59.
 46. Robak, M. (2017). Øm. København: Politkens Forlag.
 47. Ryborg-Larsen, M., Dann-Clausen, K., Leth, D., Storgaard, B., Brøndsted, L., Beckerlee, H., et al. (2021). Bedre fødsler - forslag om indførelse af rettigheder til fødende (Better Births - proposal on implementation of rights for birthing persons). In T.D. Parliament (Ed.), B 291. The Danish Parliament: The Danish Parliament.
 48. Santini, Z.I., Nielsen, L., Hinrichsen, C., Nelausen, M.K., Meilstrup, C., Koyanagi, A., et al. (2021). Mental health economics: A prospective study on psychological flourishing and associations with healthcare costs and sickness benefit transfers in Denmark. Mental Health & Prevention, 200222.
 49. Schibbye, L., Anne-Lise (2010). Relationer: Et dialektisk perspektiv på eksistentiel og psykodynamisk psykoterapi. København: Akademisk Forlag.
 50. Smith-Nielsen, J., Matthey, S., Lange, T., & Væver, M.S. (2018). Validation of the Edinburgh Postnatal Depression Scale against both DSM-5 and ICD-10 diagnostic criteria for depression. BMC psychiatry, 18, 393-393.
 51. Statens Institut for Folkesundhed, S.U., & Sundhedsstyrelsen. (2017). Danskernes Sundhed. In Region Hovedstaden, Region Sjælland, R. Syddanmark, R. Midt, R. Nordjylland, Sundhedsministeriet, et al. (Eds.), 2010-2017. www.danskernessundhed.dk
 52. Sundhedsstyrelsen. (2018). Forebyggelsespakke - Mental sundhed. København.
 53. Sword, W., Clark, A.M., Hegadoren, K., Brooks, S., & Kingston, D. (2012). The complexity of postpartum mental health and illness: a critical realist study. 19, 51-62.
 54. Tonei, V. (2019). Mother's mental health after childbirth: Does the delivery method matter? Journal of Health Economics, 63, 182.
 55. Tripathy, P. (2020). A public health approach to perinatal mental health: Improving health and wellbeing of mothers and babies. Journal of gynecology obstetrics and human reproduction, 49, 101747-101747.
 56. van Deurzen, E. (2013). Existential therapy. In W. Dryden, & A. Reeves (Eds.), The Handbook of Individual Therapy pp. 155-179). London: SAGE Publications Ltd.
 57. van Deurzen-Smith, E. (1984). Existential therapy. In W. Dryden (Ed.), Individual therapy in Britain. London: Harper & Row.
 58. VanderWall, R., Haefner, J., & Wehbe-Alamah, H. (2020). Use of an educational intervention to increase screening for antenatal depression in an obstetrics and gynecology practice. Journal of the American Association of Nurse Practitioners, Publish Ahead of Print.
 59. WHO (2004). Promoting mental health: concepts, emerging evidence, practice : summary report / a report from the World Health Organization, Department of Mental Health and Substance Abuse in collaboration with the Victorian Health Promotion Foundation (VicHealth) and the University of Melbourne. Geneva World Health Organization
 60. Williams, D.J. (2018). No health without ‘mental health’. Journal of Public Health, 40, 444-444.
 61. Wojtkowiak, J., & Crowther, S. (2018). An existential and spiritual discussion about childbirth: Contrasting spirituality at the beginning and end of life. Spirituality in Clinical Practice, 5, 261-272.
 62. World Health Organization, W. (2008). Improving Maternal Mental Health. Millennium Development Goal 5 – improving maternal health. Geneva World Health Organization