Årg. 20 Nr. 38 (2023): Spiritualitet & Sundhed
Originalartikler

”Unge, eksistens og Covid19”: En kvalitativ undersøgelse af unges eksistentielle oplevelser under Covid19

Aida Hougaard Andersen
Institut for Psykologi, SDU

Publiceret 2023-06-20

Citation/Eksport

Andersen, A. H., Viftrup, D. T., & Bank, M. (2023). ”Unge, eksistens og Covid19”: En kvalitativ undersøgelse af unges eksistentielle oplevelser under Covid19. Tidsskrift for Forskning I Sygdom Og Samfund, 20(38), 49–70. https://doi.org/10.7146/tfss.v20i38.130260

Resumé

Den Covid19-relaterede samfundsmæssige nedlukning kan ses som en krise, der kan forstyrre unges værens-betingelser og tydeliggøre eventuelle eksistentielle udfordringer. Covid19- nedlukningen kan dermed benyttes som en synkron indgang til at belyse de eksistentielle dimensioner af unges liv, hvordan de håndterer kriser, og hvilke psykologiske, sociale og trivselsmæssige følgevirkninger forandringerne i deres livsbetingelser har. Studiet ønsker derfor at udforske: Hvordan oplever unge sig selv og det, der er vigtigt for dem i livet, og hvilke eksistentielle temaer træder frem i relation til Covid19?
Studiet anvender en kvalitativ forskningsmetodologi. Analysen anvender udvalgte begreber fra Søren Kierkegaard, Martin Buber og Martin Heidegger i interaktion med interviewmaterialet til fortolkningen af deltagernes oplevelser.
Via semistrukturerede interviews blev 19 unge interviewet på Zoom de første dage efter skolernes åbning efter anden Covid19-nedlukning. 16 piger og 6 drenge mellem 16 og 17 år deltog. Interviewene varede mellem 15 og 46 minutter.
De unges beskrivelse af Covid19 fokuserede på nedlukningen af samfundet, og de deraf ændrede værens-betingelser tydeliggjorde et alternativ til en præstationsorienteret tilværelsestolkning. Fortolkningen af analysens temaer peger på, at den etiske livsfære og det mellemmenneskelige møde af affektiv karakter er afgørende for de unges vej igennem eksistentielle udfordringer og oplevelsen af at være og blive sig selv. Studiets fund kan bidrage til prioritering i pædagogisk praksis og til et generelt fokus på betydningen af eksistentiel sundhed, og dermed forebyggelse af mistrivsel og mentale udfordringer blandt unge.

Referencer

 1. Almeida, I.L.L., Rego, J.F., Teixeira, A.C.G., & Moreira, M.R. (2021). Social isolation and its impact on child and adolescent development: a systematic review. Revista paulista de pediatria : orgao oficial da Sociedade de Pediatria de Sao Paulo, 40, e2020385.
 2. Alvesson, M., & Skjöldberg, K. (2009). Reflexive methodology : new vistas for qualitative research. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
 3. Forfatter et al. (2021).
 4. Forfatter (2021).
 5. Forfatter (2021a).
 6. Forfatter (2021b).
 7. Beames, J.R., Li, S.H., Newby, J.M., Maston, K., Christensen, H., & Werner-Seidler, A. (2021). The upside: coping and psychological resilience in Australian adolescents during the COVID-19 pandemic. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 15.
 8. Brinkmann, S., & Petersen, A. (2015). Diagnoser: perspektiver, kritik og diskussion. Aarhus: Klim.
 9. Buber, M. (1923/1997). Jeg og Du [I and Thou]. Denmark: Hans Reitzel.
 10. Clotworthy, A., Dissing, A.S., Nguyen, T.-L., Jensen, A.K., Andersen, T.O., Bilsteen, J.F., et al. (2021). ‘Standing together – at a distance’: Documenting changes in mental-health indicators in Denmark during the COVID-19 pandemic. Scandinavian Journal of Public Health, 49, 79-87.
 11. DeMarinis, V. (2008). The Impact of Postmodernization on Existential Health in Sweden: Psychology of Religion's Function in Existential Public Health Analysis. Archive for the Psychology of Religion, 30, 57-74.
 12. Heidegger, M. (2004). Die Grundbegriffe der Metaphysik: Welt-Endlichkeit-Einsamkeit: Vittorio Klostermann.
 13. Heidegger, M. (2007/1927). Væren og Tid. Aarhus: Forlaget Klim.
 14. Hjortkjær, C. (2020). Utilstrækkelig. Hvorfor den nye moral gør de unge psykisk syge. Århus: Forlaget Klim.
 15. Honneth, A. (2022). Kamp om anerkendelse: sociale konflikters moralske grammatik: Gyldendal A/S.
 16. Jacobsen, B. (2000). Den helbredende sygdom. Søren Kierkegaard - krise ved somatisk sygdom. [The healing illness. Søren Kierkegaard - the crisis at a somatic illness]. Copenhagen, Denmark: Dansk Psykologisk Forlag.
 17. Järvinen, M., & Mik-Meyer, N. (2005). Kvalitative metoder i et interaktionistisk perspektiv: interview, observationer og dokumenter: Hans Reitzel.
 18. Kerekes, N., Bador, K., Sfendla, A., Belaatar, M., El Mzadi, A., Jovic, V., et al. (2021). Changes in adolescents’ psychosocial functioning and well-being as a consequence of long-term covid-19 restrictions. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18.
 19. Kierkegaard, S. (1845/1962). Stadier paa Livets vei. In A.B. Drachmann, Heiberg, J.L. & Lange, H.O. (Ed.), Samlede Værker: Bind 7 & 8 pp. Bind 7: 5-182, Bind 188: 185- 299): Gyldendal.
 20. Kierkegaard, S. (1849 /1962). Sygdommen til Døden. En christelig psychologisk Udvikling til Opbyggelse og Opvækkelse [The sickness unto death: A Christian psychological exposition for upbuilding and awakening]. In A.B. Drachmann, Heiberg, J.L. & Lange, H.O. (Ed.), Samlede værker: Bind 13, 14 & 15 pp. 65-192). Copenhagen: Gyldendal.
 21. Kierkegaard, S. (1849/2011). Sygdommen til døden. Udgave i moderne reskrivning og med forklarende noter. Helsingør: Det lille Forlag.
 22. Kutsar, D., & Kurvet-Käosaar, L. (2021). The Impact of the COVID-19 Pandemic on Families: Young People’s Experiences in Estonia. Frontiers in sociology, 6, 732984-732984.
 23. la Cour, P. (2021). Hvad er vedvarende uforklarede fysiske symptomer?: FADL's Forlag.
 24. Meherali, S., Punjani, N., Louie-Poon, S., Rahim, K.A., Das, J.K., Salam, R.A., et al. (2021). Mental health of children and adolescents amidst covid-19 and past pandemics: A rapid systematic review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18.
 25. Nearchou, F., Hennessy, E., Flinn, C., Niland, R., & Subramaniam, S.S. (2020). Exploring the impact of covid-19 on mental health outcomes in children and adolescents: A systematic review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17, 1-19.
 26. Nielsen, K. (2018). Kierkegaard and the modern search for self. Theory & Psychology, Vol. 28, 65 –83.
 27. Nordentoft, K. (1972). Kierkegaards psykologi [The psychology of Kierkegaard]. Copenhagen, Denmark: Hans Reitzels Forlag.
 28. Nyhederne TV2. (2020). Mette Frederiksen varsler massive lukninger - disse steder skal lukke.
 29. Peteet, J.R. (2017). What is the clinician's role in the patient's moral and spiritual life? A Kierkegaardian contribution. Spirituality in Clinical Practice, 4, 205-208.
 30. Rumianowska, A. (2020). Existential perspectives on education. Educational philosophy and theory, 52, 261-269.
 31. Scott, S.R., Rivera, K.M., Rushing, E., Manczak, E.M., Rozek, C.S., & Doom, J.R. (2021). “I Hate This”: A Qualitative Analysis of Adolescents' Self-Reported Challenges During the COVID-19 Pandemic. Journal of adolescent health, 68, 262-269.
 32. Sørensen, R.B. (2020). Hvad vi før coronavirus gjorde sammen, må vi nu gøre hver for sig. Information. https://www.information.dk/kultur/2020/03/foer-coronavirus-gjorde-sammen-maa-goere-hver.
 33. Taylor, C. (2002). Modernitetens Ubehag. Autenticitetens Etik (The Ethics of Authenticity).
 34. Uddannelses- og Forskningsministeriet. (2016). Nu bliver fremdriftsreformen lempet. https://ufm.dk/aktuelt/nyheder/2016/nu-bliver-fremdriftsreformen-lempet.
 35. van Halen, C., Bosma, H.A., & van der Meulen, M. (2020). Experiencing Self-Definition Problems over the Life Span. Identity, 170-187.
 36. Würtzen, H., Clausen, L.H., Andersen, P.B., Santini, Z.I., Erkmen, J., & Pedersen, H.F. (2021). Mental well-being, health, and locus of control in Danish adults before and during COVID-19. Acta Neuropsychiatrica, 1-17.