Mere hverdag i sundhedsvæsenet

Hverdagsliv og navigation i sundhedsvæsenet blandt mennesker med multisygdom

  • Lisbeth Ørtenblad

Resumé

Denne artikel udforsker, hvordan kroniske sygdomme erfares og hvordan livet med mul- tisygdom leves. Med udgangspunkt i multisyges perspektiver på deres hverdagsliv vises, hvorledes multisyge balancerer de mange behandlinger og anden pasning af sygdommene og hensyn og ønsker til hverdagslivet med arbejde, familie og andre sociale relationer. Artik- len vises, at hverdagslivet ikke bare påvirkes af sundhedsvæsenet og de behandlingsbyrder sundhedsvæsenets organisatoriske og faglige forankring i specialisering af enkeltsygdomme bidrager til. Hverdagslivet er også en central medspiller i multisyges håndtering af de di- lemmaer, der opstår i krydsfeltet mellem multisygdom, hverdagsliv og sundhedsvæsen. På den baggrund peger artiklen på et behov for at inkludere hverdagsliv i sundhedsvæsenet og i tilrettelæggelse af behandlingsforløb. Artiklens resultater bygger på fokusgruppeinterview og på et antropologisk feltarbejde med deltager-observation og interviews blandt mennesker med multisygdom.

Publiceret
2020-06-18
Citation/Eksport
Ørtenblad, L. (2020). Mere hverdag i sundhedsvæsenet. Tidsskrift for Forskning I Sygdom Og Samfund, 17(32). https://doi.org/10.7146/tfss.v17i32.120974
Sektion
Originalartikler