Resonans mellem livets afslutning og livets begyndelse:

en ubetrådt sti til sundhed i svangreomsorgen?

  • Christina Prinds University College Syddanmark og Syddansk Universitet
  • Dorte Hvidtjørn Klinisk Jordemoderspecialist på Aarhus Universitetshospital
  • Lene Moestrup Afdeling for Anvendt Sundhedsforskning, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Resumé

Denne artikel er en sekundær analyse og diskussion af to forskningsprojekter, som søgte at udforske eksistentielle karakteristika ved henholdsvis livets begyndelse (blandt nybagte mødre) og livets afslutning (blandt døende og deres pårørende). På baggrund af empiri genereret via forskellige forskningsmetoder diskuteres resultaterne i lyset af en fællesteoretisk forståelse af sekulære, religiøse og spirituelle aspekter i menneskelivet. I artiklen fokuserer vi i særlig grad på, hvordan det at blive mor kan aktualisere eksistentielle overvejelser og hvordan resonansen til samme aktualisering i forbindelse med døden, kan informere sundhedsvæsenets svangreomsorg. Med begrundelse i to sammenfattende argumenter, det eksistentielle/åndelige og det sundhedsfaglige, argumenterer vi for, at eksistentiel og åndelig omsorg potentielt kan være relevant ved livets begyndelse på samme vis som ved livets afslutning.

Publiceret
2019-05-28
Citation/Eksport
Prinds, C., Hvidtjørn, D., & Moestrup, L. (2019). Resonans mellem livets afslutning og livets begyndelse:. Tidsskrift for Forskning I Sygdom Og Samfund, 16(30). https://doi.org/10.7146/tfss.v15i30.114604
Sektion
Originalartikler