Om anoreksi og jagten på nydelse

  • Rasmus Rask Jepsen

Resumé

At være glad for sig selv, elske sig selv, nyde sig selv synes at være det højeste mål i livet for mange i dag. Men selvom vi forsøger at indrette vores liv derefter, er det alligevel, som om vi ikke rigtig lykkes med at indfri dette mål. Vi lever med Slavoj Žižeks ord i dag i et nydelsessamfund, hvor vi påbydes altid at nyde lidt mere og lidt bedre. Det er dette påbud, som tyranniserer samtidens individer og efterlader dem med en følelse af skyld og utilstrækkelighed.
I artiklen analyseres sygdommen anoreksi som et symptom på samtidens overopmærksom på nydelse. Anorektikeren er et eksempel på en person, der er så optaget af at nyde sig selv og sin krop, at det slår over i sin modsætning og bliver en smertefuld og ubehagelig lidelse, fordi hun altid føler sig skyldig over ikke at nyde godt nok.
Via udvalgte og illustrative citater fra pro-anorektiske internetfora og med udgangspunkt i den lacanianske psykoanalyse og dennes begreb om (mer)nydelse, giver artiklen en forklaring på, hvad det er, den anorektiske sygdom tilbyder sine subjekter, og hvorfor disse subjekter insisterer på at holde fast i sin sygdom, selvom de udmærket er klar over, hvor sundhedsskadelig og farlig den er.

Publiceret
2018-12-03
Citation/Eksport
Jepsen, R. (2018). Om anoreksi og jagten på nydelse. Tidsskrift for Forskning I Sygdom Og Samfund, 15(29). https://doi.org/10.7146/tfss.v15i29.111307
Sektion
Originalartikler