No. 58 (2010): Det populære

					View No. 58 (2010): Det populære

“You can always take the pulse of a time by studying its second-rate arts—its western and crime movies, radio and TV shows, its true love magazines, its comic books. . . . . To know the true temper of a nation’s people, turn not to its sociologists; turn to its junk.”. Sådan lød ordene fra den Pulitzer-vindende, amerikanske tegner Jules Feiffer, da han i 1966 gav sit bud på en af populærkulturens fordele. Og på det punkt er Feiffer helt i tråd med denne udgave af SLAGMARKs bidragydere. Populærkulturen er med til at definere os som mennesker. Den fortæller historier om hvem vi er og har været, på en måde, der ikke bare reflekterer det omkringliggende samfund, men også bidrager med et originalt indhold. SLAGMARK nr. 58 handler om det populære. Om populærkultur, forskellene på høj- og lavkultur og i særdeleshed på forholdet mellem intellektuel forskning og de områder af vores kultur, vi sædvanligvis ikke anser som værende blandt de mest respekterede. Det populære lader sig vanskeligt indfange i én alt omsiggribende definition. Den klassiske skelnen mellem finkultur og lavkultur er ofte blevet kritiseret inden for en række humanvidenskabelige fagområder og samtidig har forestillingen om, at idéer og viden bevæger sig ensidigt fra højere samfundslag ud til ’pøbelen’ og ’masserne’, lidt nederlag. For forskere med interesse for det populære kan faldgruberne være mange og respekten fra det akademiske samfund være hårdt tilkæmpet.

Published: 2010-03-09

Intermezzo