No. 12 (1988): Heidegger

					View No. 12 (1988): Heidegger
Få tænkere har fremkaldt så delte meninger som den tyske filosof Martin Heidegger (1889-1976). Den seneste debat om Heidegger tog sin begyndelse i 1987 med udgivelsen af Victor Farias' bog Heidegger et le nazisme. Bogen blev ikke kun en intellektuel skandalehistorie i Frankrig. Også i resten af Europa og i USA blev den startskuddet til en voldsom debat om filosofi og nazisme, antihumanisme og rationalitet. Ideen med dette nummer af SLAGMARK, der udkommer i hundredåret for Heideggers fødsel, har været, at det også skulle kunne læses efter denne debat. Bidragene i nummeret skal derfor ikke nødvendigvis betragtes som indlæg i den, selvom forfatterne hist og her selvfølgelig ikke har kunnet undgå at omtale den og tage stilling - for eller imod. 
Published: 1988-10-24