Nyord i skandinaviske språk

  • Ole Kristian Våge
  • Gisle Andersen
  • Margrethe Heidemann Andersen
  • Jørgen Nørby Jensen
  • Ola Karlsson
Nøgleord: neologisme, nyord, orddanning, orddanningsmønster

Resumé

Nyordsdanning er en dynamisk og kontinuerlig prosess i alle verdens levende språk. Et fellestrekk ved de skandinaviske språkene er at de har en rik evne til å danne nye sammensetninger, noe som gjør tilfanget av nye ord i språket spesielt omfattende. Mange av sammensetningene er for kontekstspesifikke til å være aktuelle for normering eller oppføring i ordbøker, men et utvalg har livets rett og får oppmerksomhet gjennom nyordsbøker, nyordskåringer og behandling i normeringsorganer.
Publiceret
2017-09-12
Citation/Eksport
Våge, O., Andersen, G., Andersen, M., Jensen, J., & Karlsson, O. (2017). Nyord i skandinaviske språk. Sprog I Norden. Hentet fra https://tidsskrift.dk/sin/article/view/97007