Flerspråkigheten i Finland i går och i dag

  • Pirkko Nuolijärvi
Nøgleord: flerspråkighet, Finland, officiella språk

Resumé

Finland är sedan gammalt flerspråkigt, även om de flesta av dem som är finskoch svenskspråkiga har kunnat vara enspråkiga hela sitt liv och minoritetsspråken periodvis varit osynligare än de är i dag. I den här artikeln beskriver jag olika århundraden i Finland ur flerspråkighetens synvinkel. Jag börjar med situationen på 1500-talet, då den flerspråkige Mikael Agricola, som studerat i Tyskland, och hans kolleger lade grunden till skriftfinskan. Därefter ger jag några exempel på flerspråkigheten i Finland på 1600- och 1700-talen samt i det autonoma storfurstendömet på 1800-talet, då den officiella tvåspråkigheten, den parallella användningen av finskan och svenskan, tog sina första steg. I slutet av 1900-talet började Finland bli mer flerspråkigt än någonsin tidigare. I dag talas över 160 modersmål i Finland, och detta innebär att fler och fler är flerspråkiga. Bakom siffrorna finns individer som har olika behov att lära sig de officiella språken och som dessutom bör få möjligheten att använda sitt eget modersmål. Det diskuteras också om hur samhället kan stödja flerspråkiga personer och utnyttja deras kunnande i samhället, i företagen och på alla områden i det vardagliga livet.
Publiceret
2017-09-12
Citation/Eksport
Nuolijärvi, P. (2017). Flerspråkigheten i Finland i går och i dag. Sprog I Norden. Hentet fra https://tidsskrift.dk/sin/article/view/97005