Transspråkande i ett multimodalt, teckenspråkigt tvåspråkigt klassrum

Forfattere

  • Camilla Lindahl

Nøgleord:

naturvetenskapsämnenas didaktik, dialogisk undervisning, teckenspråk, tvåspråkighet, transspråkande

Resumé

I den här artikeln diskuteras vilken roll så kallat transspråkande har för elever som lär sig naturvetenskap på både teckenspråk och skriven svenska. Gruppen som studeras använder båda språken som resurs i sina resonemang. Språkväxlingar sker spontant men används även som pedagogiskt verktyg. Dessutom visar det sig att resonemangen kring naturvetenskapliga fenomen och processer på teckenspråk till mycket stor del bidrar till det gemensamma meningsskapandet. Detta ger oss en grund att ifrågasätta fokuseringen av att ha ett tecken för varje naturvetenskapligt begrepp. Istället bidrar användningen av hela språkrepertoaren, inte minst det visuellt orienterade teckenspråket, kraftfullt till att driva klassrumsdialogen i naturvetenskapsorienterande ämnen (NO) framåt.

Downloads

Publiceret

2017-09-12

Citation/Eksport

Lindahl, C. (2017). Transspråkande i ett multimodalt, teckenspråkigt tvåspråkigt klassrum. Sprog I Norden. Hentet fra https://tidsskrift.dk/sin/article/view/97003