Flerspråkighet eller English only?<br>– Om språklandskapen Vasa och Umeå

Forfattere

  • Kjell Herberts

Nøgleord:

tvåspråkighet-flerspråkighet-mångspråkighet, språklandskap – linguistic landscape, språkstruktur, Vaasa/Vasa, Umeå

Resumé

I denna artikel studeras två språklandskap, den tvåspråkiga staden Vasa i Finland (med finska och svenska) och enspråkiga Umeå i Sverige. Utgångspunkten är att jämföra i vilken miljö engelskan är starkare. Engelskans eventuella hot mot lokala språk tangeras också i en studie av språkanvändning i en internationell koncern, med Vasa som huvudort.

Downloads

Publiceret

2017-09-12

Citation/Eksport

Herberts, K. (2017). Flerspråkighet eller English only?&lt;br&gt;– Om språklandskapen Vasa och Umeå. Sprog I Norden. Hentet fra https://tidsskrift.dk/sin/article/view/97002