Språk och integration på landsbygden i svenska Österbotten

  • Lena Ekberg
  • Jan-Ola Östman
Nøgleord: flerspråkighet, integration, invandring, Österbotten, landsbygd, dialekt, standardspråk, identitet

Resumé

Den här artikeln handlar om invandring till landsbygden i svenska Österbotten, specifikt till Närpes som sedan ett par decennier haft en betydande invandring. Kommunen har av tradition varit helt svenskspråkig; i dag finns mer än 40 olika modersmål representerade. För att kunna leva och arbeta i Närpestrakten måste invandrarna tillägna sig den lokala dialekten, utöver standardvarieteten av finlandssvenska. Därtill förväntas de kunna finska så snart de rör sig utanför de svenskdominerade orterna. Hur hanterar invandrarna denna språkliga mångfald? Hur hittar de sin plats i ett nytt land och ett nytt samhälle? På basis av våra intervjuer kan vi konstatera att identitet och social tillhörighet inte kan beskrivas i termer av antingen–eller.
Publiceret
2017-09-12
Citation/Eksport
Ekberg, L., & Östman, J.-O. (2017). Språk och integration på landsbygden i svenska Österbotten. Sprog I Norden. Hentet fra https://tidsskrift.dk/sin/article/view/97000