Kodeveksling som strategi i Skavlan

Forfattere

  • Silje Marie Femtegjeld

Resumé

En vanlig forklaring på kodevekslingen TV-programskaperen Skavlan benytter, er at den skal fremme forståelse eller forebygge potensielle misforståelser. Intervjusjangeren som en institusjonell samtale, og dens klare føringer på interaksjonen mellom Skavlan og gjestene, bidrar imidlertid til at vi her også må anta at kodevekslingen har en relasjonell funksjon. Skavlan er i rollen som intervjuer forpliktet til å ivareta de institusjonelle målene som i særlig grad handler om å utlede informasjon fra intervjuobjektet. Av den grunn kan vi også finne at kodevekslingen nettopp blir brukt som konvergens for å bygge og ivareta en relasjon med intervjuobjektet. Der intervjuet i særlig grad preges av utfordrende eller kritiske spørsmål som kan oppleves som ansiktstruende for intervjuobjektet, blir kodevekslingen benyttet som høflighetsstrategi.

Downloads

Publiceret

2016-12-16

Citation/Eksport

Femtegjeld, S. M. (2016). Kodeveksling som strategi i Skavlan. Sprog I Norden, 47(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/sin/article/view/24945