Unge svenskers møte med den norske talemålsvariasjonen

Forfattere

  • Mari Johanne Wikhaug Andersen

Resumé

I denne artikkelen presenteres et masterprosjekt som ble gjennomført i 2013 og 2014 ved Universitetet i Oslo. Målet med prosjektet var å undersøke unge svenske arbeidsmigranters forståelse av og holdninger til ulike norske dialekter. Undersøkelsen, som ble utformet for å måle lytteforståelsen, var i stor grad basert på metoden som ble brukt i INS-prosjektet1 rundt år 2000. I denne artikkelen vektlegges målt og selvrapportert lytteforståelse, samt sammenlikning med resultatene i INS-prosjektet. Resultatene av undersøkelsen bekrefter en tendens vi ser i tidligere forskning på temaet, nemlig at økt eksponering for nabospråk henger sammen med økt forståelse. Andre punkter som tas opp i artikkelen, er betydningen av fremtidsplaner og språkholdninger for lytteforståelse.

Downloads

Publiceret

2016-12-16

Citation/Eksport

Andersen, M. J. W. (2016). Unge svenskers møte med den norske talemålsvariasjonen. Sprog I Norden, 47(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/sin/article/view/24944