Dansk som akademisk sprog for nordiske studerende

Forfattere

  • Anne Holmen

Resumé

En betragtelig andel af de internationale studerende på danske videregående uddannelser har baggrund i et andet nordisk land. Nogle af disse modtager undervisning på engelsk, andre på dansk. Der har hidtil været meget lidt fokus på, hvad undervisningssproget betyder for nordiske studerendes læringssituation og faglige udbytte, og ingen initiativer er taget til at understøtte dem sprogligt. Denne artikel er et forsøg på at rejse dette spørgsmål og samtidig se det i lyset af moderne universitetspædagogik, der har fokus på såvel faglige krav som de studerendes læringsbehov. Konklusionen er, at de nordiske studerende udgør en studentergruppe med særlige studierettede sprogbehov, som universiteterne bør være opmærksom på.

Downloads

Publiceret

2016-12-16

Citation/Eksport

Holmen, A. (2016). Dansk som akademisk sprog for nordiske studerende. Sprog I Norden, 47(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/sin/article/view/24940