Språkgemenskap, ny teknik och språkmöten

Forfattere

  • Lars-Olof Delsing

Resumé

Artikeln diskuterar hur den nordiska språkgemenskapen påverkas av nutida samhällsutveckling och framför allt av ny teknik. Denna påverkar våra språkmöten både på modersmålet och i det nordiska sammanhanget. Artikeln fokuserar på hur förändringarna påverkar våra språkmöten (i tal), och jag driver tesen att den nya tekniken på många punkter innebär tätare språkmöten med personer som vi redan känner och färre språkmöten med främlingar. Tekniken har underlättat att hålla kontakten i den snävare kretsen samtidigt som den onödiggjort många språkmöten med främlingar. Detta får konsekvenser som är tydligare för grannspråksförståelsen, eftersom språkmötena här (redan från början) är fåtaliga.

Downloads

Publiceret

2016-12-16

Citation/Eksport

Delsing, L.-O. (2016). Språkgemenskap, ny teknik och språkmöten. Sprog I Norden, 47(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/sin/article/view/24938