Flerspråkigheten och den nordiska språkgemenskapen

Forfattere

  • Lena Ekberg

Resumé

I artikeln diskuteras vilken roll flerspråkigheten har i nordisk språkpolitik, med
utgångspunkt i Deklaration om nordisk språkpolitik. Vidare diskuteras ideologin
bakom några av de centrala begreppen i den språkpolitiska diskursen,
däribland den nordiska språkgemenskapen. Trots att flerspråkighet är en av
fyra arbetsfrågor som pekas ut i deklarationen, är andraspråksperspektivet näst
intill osynligt. Målet att alla nordbor i första hand ska kunna kommunicera
med varandra på ett skandinaviskt språk ignorerar att runt en fjärdedel inte
har ett skandinaviskt språk som modersmål. Slutsatsen är att en översyn av
deklarationen är motiverad med hänsyn till de nya immigrationsmönster och
språkkontaktsituationer som globaliseringen för med sig.

Downloads

Publiceret

2015-12-16

Citation/Eksport

Ekberg, L. (2015). Flerspråkigheten och den nordiska språkgemenskapen. Sprog I Norden, 46(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/sin/article/view/22893