Har Norden råd til det? Samarbeidsnemnda for Norden-undervisning i utlandet (SNU)

Forfattere

  • Úlfar Bragason

Nøgleord:

Undervisning, nordiske sprog, universitetsundervisning, kulturel diplomati

Resumé

Samarbeidsnemnda for Norden-undervisning i utlandet ble opprettet i 1970-årene som følge av et forslag fra Nordisk råd. Den er et samarbeidsorgan for lektoratsadministrasjonene i de fem nordiske land. Målet med samarbeidet er å forbedre kunnskapen om Nordens språk, kultur og samfunn og å øke interessen
for Norden hos lærere og studenter i dansk, finsk, islandsk, norsk og svensk ved universiteter i og utenfor Norden. Nemndas virksomhet skal skape forutsetninger for samarbeidet over emne-, institusjons- og språkgrensen og med det markere den nordiske samhørigheten. Samarbeidet ble støttet økonomisk av Nordisk ministerråd i perioden 1984–2013.

Downloads

Publiceret

2015-12-16

Citation/Eksport

Bragason, Úlfar. (2015). Har Norden råd til det? Samarbeidsnemnda for Norden-undervisning i utlandet (SNU). Sprog I Norden, 46(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/sin/article/view/22816