Grønlandsk, samiske språk og den nordiske språkdeklarasjonen

  • Trond Trosterud
Nøgleord: Den nordiske språkdeklarasjonen, språkpolitikk, minoritetsspråk, nordsamisk, grønlandsk

Resumé

Artikkelen drøftar korleis det er mogleg å få ein fungerande språkleg infrastruktur for grønlandsk og samiske språk med hjelp av den nordiske språkdeklarasjonen. Eit sentralt poeng for artikkelen er at vi treng å sikre at tiltaka faktisk gjev resultat det er mogleg å bruke i praksis og ikkje berre blir verande på symbolnivå.
Publiceret
2015-12-16
Citation/Eksport
Trosterud, T. (2015). Grønlandsk, samiske språk og den nordiske språkdeklarasjonen. Sprog I Norden, 46(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/sin/article/view/22815