Nasjonale språkpolitiske mål, handlingsplaner og lover

  • Torbjørg Breivik
Nøgleord: språkpolitikk, språklige rettigheter, språklover, språkstrategi, språklige handlingsplaner

Resumé

De nordiske landene har alle bestemmelser som gjelder språk og språkbruk,
men det varierer om de er uttalte mål i offentlige dokumenter, står i handlingsplaner
eller finnes i egne lover. I denne artikkelen presenteres en gjennomgang
av hvordan det ser ut i de ulike nordiske landene høsten 2014.

Publiceret
2015-12-16
Citation/Eksport
Breivik, T. (2015). Nasjonale språkpolitiske mål, handlingsplaner og lover. Sprog I Norden. Hentet fra https://tidsskrift.dk/sin/article/view/22807