Nasjonale språkpolitiske mål, handlingsplaner og lover

Forfattere

  • Torbjørg Breivik

Nøgleord:

språkpolitikk, språklige rettigheter, språklover, språkstrategi, språklige handlingsplaner

Resumé

De nordiske landene har alle bestemmelser som gjelder språk og språkbruk,
men det varierer om de er uttalte mål i offentlige dokumenter, står i handlingsplaner
eller finnes i egne lover. I denne artikkelen presenteres en gjennomgang
av hvordan det ser ut i de ulike nordiske landene høsten 2014.

Downloads

Publiceret

2015-12-16

Citation/Eksport

Breivik, T. (2015). Nasjonale språkpolitiske mål, handlingsplaner og lover. Sprog I Norden, 46(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/sin/article/view/22807