Deklarasjon om nordisk språkpolitikk

Forfattere

  • Bodil Aurstad

Nøgleord:

språkdeklarasjon, språkpolitikk, nabospråk, ministerråd

Resumé

I 2006 vedtok Nordisk ministerråd for utdannelse og forskning «Deklarasjon
om nordisk språkpolitikk». I deklarasjonen utpekes fem langsiktige språkpolitiske
mål. For å nå disse målene vil landene arbeide med fire saksområder.
Språkdeklarasjonen er ikke juridisk bindende, og ansvaret for å følge opp målene
i deklarasjonen er nasjonalt. Det betyr at prioriteringen mellom aktuelle
problemstillinger og finansieringen av oppfølgende tiltak kan variere i de nordiske
landene og Færøyene, Grønland og Åland. Det nordiske språksamarbeidet
skal likevel bidra til å støtte opp under nasjonale innsatser der det er mulig
og hensiktsmessig.

Downloads

Publiceret

2015-12-16

Citation/Eksport

Aurstad, B. (2015). Deklarasjon om nordisk språkpolitikk. Sprog I Norden, 46(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/sin/article/view/22805