Hur skall det bli ordning på det nordiska språksamarbetet?

Forfattere

  • Birgitta Agazzi

Resumé

År 1978 inrättade Nordiska ministerrådet en institution för det nordiska språksamarbetet,
kallad Nordiska språksekretariatet. Därmed inleddes en ny period
i Ministerrådets engagemang på språkområdet. Efter 18 års framgångsrik
verksamhet lades Nordiska språksekretariatet ned. Därefter har Ministerrådet
genomfört ideliga omorganiseringar i försök att hitta nya former för denna
uppgift. Den senaste omorganisationen sattes i verket 2014. Den innebar en
drastisk förändring med inskränkt fokus på verksamheten, och språknämnderna
ställdes utanför.

Downloads

Publiceret

2015-12-16

Citation/Eksport

Agazzi, B. (2015). Hur skall det bli ordning på det nordiska språksamarbetet?. Sprog I Norden, 46(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/sin/article/view/22804