FIN-CLARIN – en humanistisk forskningsinfrastruktur med betoning på språk

  • Krister Lindén

Resumé

Miljardvis med ord och tusentals timmar med audio och video behövs som material för humanistisk forskning och i synnerhet språkforskning. Dessutom behöver forskarna redskap för att förädla och jämföra sina egna datasamlingar med allmänna datasamlingar. När ett forskningsprojekt är slut behövs det lagrings- och spridningsplatser för att göra rådata, redskap och forskningsresultat tillgängliga och användbara. Data, redskap och gemensamma användningsmöjligheter bildar tillsammans en forskningsinfrastruktur, som gör det möjligt att verifiera tidigare resultat och effektivare göra nya rön, när alla inte behöver starta från noll med att samla data och bygga analysredskap.
Publiceret
2015-01-01
Citation/Eksport
Lindén, K. (2015). FIN-CLARIN – en humanistisk forskningsinfrastruktur med betoning på språk. Sprog I Norden, 45(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/sin/article/view/20186