Sprogværktøjet Frasar.net - Om fraser og fraseindlæring anskuet kontrastivt

  • Auður Hauksdóttir

Resumé

Sprogværktøjet www.frasar.net er udviklet i samarbejde mellem islandske sprogforskere og danske og svenske datalingvister og sprogteknologer. Hensigten med sprogværktøjet er at fremme islændinges indlæring og brug af dansk, og samtidig er der blevet lagt vægt på, at det kan gavne danskere, der ønsker at kommunikere på islandsk. Ved udviklingen af fraseværktøjet er der blevet taget udgangspunkt i aktuelle teorier om fremmedsprogsundervisning, især om ordforråd og ordforrådsindlæring og ny viden inden for datalingvistik og sprogteknologi. Desuden tages der højde for den viden, som forskningen i dansk som fremmedsprog giver om islændingenes indlæring og brug af dansk (fx Auður Hauksdóttir 2001 og 2012a). Sprogværktøjet indeholder godt 7600 fraser på dansk af typerne billedelige og ikke billedlige idiomer, kollokationer, sammenligninger og kommunikative formler. På baggrund af komparative studier i denne del af ordforrådet på dansk og islandsk gives der oplysninger om en islandsk pendant til den danske frase, hvis den findes, eller alternativt en betydningsforklaring af den danske frase på islandsk. Endvidere indeholder sprogværktøjet komparative iagttagelser om lumske ligheder og forskelle mht. frasernes betydning, bøjning og brug. Sprogværktøjet muliggør hurtig kobling til danske korpora, hvor man kan iagttage frasernes forekomster i kontekst. I det følgende gøres der kort rede for det teoretiske udgangspunkt for fraseværktøjet og derefter for dets anvendelsesmuligheder og funktioner.

Publiceret
2015-01-01
Citation/Eksport
Hauksdóttir, A. (2015). Sprogværktøjet Frasar.net - Om fraser og fraseindlæring anskuet kontrastivt. Sprog I Norden, 45(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/sin/article/view/20182