Språkteknologi och språkresurser för språken i Sverige: En statusrapport

  • Lars Borin
  • Rickard Domeij

Resumé

Under senare år har behovet av språkteknologi och språkresurser för svenska och andra språk i Sverige kommit att uppmärksammas allt mer. Detta handlar dels om att på bästa sätt förvalta Sveriges under lång tid upparbetade spetskompetens inom akademisk forskning i språkteknologi, dels även om att se till att denna forsknings resultat omsätts i produkter och tjänster som kommer det svenska samhället och dess medborgare till gagn. I denna artikel lämnar vi en rapport om den akademiska språkteknologiforskningen i Sverige (avsnitt 1) och om ett färskt politiskt initiativ för att få till stånd en nationell språkresursinfrastruktur som ska kunna användas för produkt- och tjänsteutveckling (avsnitt 2).
Publiceret
2015-01-01
Citation/Eksport
Borin, L., & Domeij, R. (2015). Språkteknologi och språkresurser för språken i Sverige: En statusrapport. Sprog I Norden, 45(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/sin/article/view/20180