Normeringen av de tecknade språken i Finland – en historisk tillbakablick

Forfattere

  • Karin Hoyer

Resumé

Uppkomsten av en teckenspråkig miljö och därmed en teckenspråkig språkgemenskap hänger ofta samman med grundandet av en dövskola. I Finland grundades den första dövskolan år 1846 och våra två inhemska tecknade språk har alltså över 160 år på nacken. Artikeln belyser bakgrunden till språkvård och forskning i teckenspråk av i dag. Att teckenspråkiga skall ha självbestämmanderätt när det gäller sitt eget språk kan upplevas som en självklarhet. Historien kan dock visa på att så har det inte alltid varit, trots att dövas egna inlägg om rätten till sitt språk kan hittas i historiens arkiv. På ett nordiskt plan har teckenspråkiga länge idkat aktivt samarbete sinsemellan också i språkfrågor.

Downloads

Publiceret

2010-01-01

Citation/Eksport

Hoyer, K. (2010). Normeringen av de tecknade språken i Finland – en historisk tillbakablick. Sprog I Norden, 41(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/sin/article/view/17254

Nummer

Sektion

Artikler