Persontecken inom teckenspråket

Forfattere

  • Tomas Hedberg

Resumé

Vid sidan av det vanliga namnet kan personer inom dövvärlden, både döva och
hörande, ha s.k. persontecken. Detta persontecken är i motsats till vanliga namnet
helt unikt. Det kan utgå från utseende, beteende, yrke m.m. En lärare som hade
en frisyr i form av en hårrulle fick hårrulle som persontecken, en elev som var vig
som en apa fick apa som persontecken, en person som arbetat på en tändsticksfabrik
fick tändsticka som persontecken.
Man ”döps” inte till sitt persontecken av sina föräldrar som hittar på dessa, inte
heller hittar man på sitt eget tecken, utan det är omgivningen, speciellt kamraterna
som kommer på dem. Även kända personer utanför dövvärlden kan få persontecken.
Napoleon tecknas inte oväntat med den typiska armposen.
Tomas Hedberg, som själv är döv, har gått igenom persontecknen för över 2 000
personer från 1980-talet och fram till våra dagar. Hans eget persontecken är den
som antecknar, eftersom hans kamrater tyckte att han var flitigare än andra på
att anteckna.

Downloads

Publiceret

2008-01-01

Citation/Eksport

Hedberg, T. (2008). Persontecken inom teckenspråket. Sprog I Norden, 39(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/sin/article/view/17170

Nummer

Sektion

Artikler