Behovet av språkinfrastruktur för direkttextad tv

  • Rickard Domeij

Resumé

Med de nya möjligheter den digitala tekniken och språkteknologin ger, kan
information och medier göras tillgängliga för fler. Ett aktuellt exempel är utvecklingen
av teknik för direkttextad tv baserad på talteknologi som gör att
BBC sedan en tid tillbaka textar alla sina program. Men teknikutvecklingen
kräver kostsamma språkresurser; för ett direkttextningssystem krävs t.ex. stora
mängder systematiskt inspelat och transkriberat tal. Och eftersom det kommersiella
intresset för att ta fram sådana resurser för svenska och andra nordiska
språk inte är tillräckligt stort, riskerar vi i de nordiska länderna i värsta fall
att bli utan sådan teknik. Därför har Språkrådet i samarbete med Sveriges television
(SVT) tagit fram ett förslag på hur en nationell språkinfrastruktur som
stimulerar utvecklingen av direkttextning på tv och andra tillgängliga tjänster
kan utvecklas.

Publiceret
2013-01-01
Citation/Eksport
Domeij, R. (2013). Behovet av språkinfrastruktur för direkttextad tv. Sprog I Norden, 44(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/sin/article/view/17140
Sektion
Artikler