En øyebevegelsesstudie av 5.-klassinger som ser på tekstet tv

  • Janne Skovgaard Bjoveit

Resumé

Teksting er den nest største kilden til tekstlesing vi har i Norge (Blystad og
Maasø 2004), og nordmenn blir eksponert for teksting helt fra barnsben av.
Informantene i Janne Skovgaard Kristiansens studie (2008) rapporterer at de
leser teksting «automatisk». Spørsmålet er hvordan nordmenn leser teksting på
tv, og hvordan lesemønsteret varierer avhengig av lesehastighet, leseforståelse
og kjennskap til kildespråket. I denne studien analyseres øyebevegelsesmønsteret
til 28 5.-klassinger som ser på en tv-serie rettet mot deres aldersgruppe.

Publiceret
2013-01-01
Citation/Eksport
Bjoveit, J. (2013). En øyebevegelsesstudie av 5.-klassinger som ser på tekstet tv. Sprog I Norden, 44(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/sin/article/view/17139
Sektion
Artikler