Världens mest nordiska tv-kanal

  • Hasse Hägerfelth

Resumé

Yle Fem är en av Yles fyra tv-kanaler. Det är den enda finländska tv-kanalen
vars utbud är fullt tillgängligt för landets svenskspråkiga befolkning – antingen
genom det språk som talas i programmen eller genom svensk undertextning.
Nästan hela utbudet visas dessutom med finsk undertextning, vilket gör det lika
tillgängligt för finska tittare. Utbudet består förutom av inhemska, finlandssvenska
program till stor del av nordiska program; man kan rentav påstå att
Yle Fem är världens mest nordiska tv-kanal. Det är ett viktigt bidrag till att
stärka den nordiska språkförståelsen, kulturkännedomen och samhörighetskänslan
i Finland.

Publiceret
2013-01-01
Citation/Eksport
Hägerfelth, H. (2013). Världens mest nordiska tv-kanal. Sprog I Norden, 44(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/sin/article/view/17138
Sektion
Artikler