Den islandske navnelov

Forfattere

  • Haraldur Bernharðsson

Resumé

Den nugældende navnelov i Island, lov nr. 45 fra 1996, trådte i kraft den 1. januar
1997. Loven gør krav om fonologisk og morfo lo gisk til pasning af navne af
udenlansk oprindelse og islandsk ret skrivn ing. Loven fortsætter også et forbud mod
optagelsen af nye efter navne som har været en del af islandsk navnelovgivning fra
1925, men indfører en ny kategori af navne, mellemnavne, som ikke har været
tilladt i tid lige re navne lov i Island. I den islandske patronymtradition vælger man
at bære sin fars eller sin mors fornavn som patronym, og langt de fleste bærer
deres fars navn. En af nydannelserne i den nugældende navne lov er at det ikke
længere er nødvendigt at vælge enten sin fars fornavn eller sin mors fornavn som
patronym; nu er det muligt at bære to patrony mer og dermed begge forældres fornavn.
Efter en kort historisk oversigt om islandsk navnelovgivning beskrives her nogle
af de vigtigste artikler i den nugældende lov: om personnavneudvalget og navnelisten,
om fornavne, om mel lemnavne, om patronymer og om islandske statsborgere
af uden landsk oprindelse og deres ret under den is landske navnelov.

Downloads

Publiceret

2008-01-01

Citation/Eksport

Bernharðsson, H. (2008). Den islandske navnelov. Sprog I Norden, 39(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/sin/article/view/17067

Nummer

Sektion

Artikler