Prosjekter i skolene. Tema Modersmål

  • Paula Ehrnebo

Resumé

Tema Modersmål är ett projekt som initierades av Statens skolverk för ett par år sedan. (Verket har senare indelats i två myndigheter, Skolverket och Myndigheten för skolutveckling.) Projektet är ett Internet-baserat informations- och debattforum för modersmålsundervisning, som i detta sammanhang innebär undervisning i minoritetsspråk och invandrarspråk. Syftet är att erbjuda mångsidig information, undervisningsmaterial och möjligheter till kontakt. I första hand är syftet att nå lärare och elever på deras eget modersmål, men till målgrupperna hör även föräldrar liksom andra som är intresserade av modersmåls-undervisning.
Publiceret
2004-01-01
Citation/Eksport
Ehrnebo, P. (2004). Prosjekter i skolene. Tema Modersmål. Sprog I Norden, 35(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/sin/article/view/16942