Automatisk målgruppsanpassad textanpassning

Forfattere

  • Evelina Rennes
  • Arne Jönsson

Nøgleord:

automatisk textanpassning, textkomplexitet, automatisk textsammanfattning, automatisk textförenkling, lässvårigheter

Resumé

Språkteknologisk forskning gör det möjligt att utveckla teknik som automatiskt kan anpassa texter på olika sätt, exempelvis genom att sammanfatta eller att skriva om texter så att de blir enklare. Det är också möjligt att mäta texters komplexitet på olika nivåer genom att exempelvis mäta andelen svåra ord, meningskomplexitet och komplexitet för hela texten. Eftersom det inte finns en anpassad text som passar alla är det viktigt att göra teknikerna tillgängliga för såväl skribenter som läsare, så att de kan anpassa texten efter sin målgrupps behov. I artikeln presenterar vi ett antal tekniker för och utmaningar med detta. Vi illustrerar med exempel från system för mätning av textkomplexitet och olika typer av textanpassning.

Downloads

Publiceret

2022-08-18

Citation/Eksport

Rennes, E. ., & Jönsson, A. (2022). Automatisk målgruppsanpassad textanpassning. Sprog I Norden, 52(1), 67–81. Hentet fra https://tidsskrift.dk/sin/article/view/132414