Dialekt i sosiale medium – det norske perspektivet

  • Øystein Alexander Vangsnes
Nøgleord: dialekt, sosiale medium, ortofoni, norsk, skriftspråk, talespråk

Resumé

I ei landsdekkande norsk spørjeundersøking frå 2016 oppgir 29 prosent at dei skriv dialekt i private samanhengar, og blant unge under 30 år er talet 53 prosent. Det er også markante geografiske skilnadar der dialektskriving synest å vera minst vanleg i Oslo og på Austlandet og mest vanleg i Midt-Noreg og Nord-Noreg. I denne artikkelen vert det hevda at tre forhold står fram som viktige for å forklara desse forholda: Sosiale medium trekkjer språket i retning av munnleg språk, dialektar har generelt høg status i Noreg, og talemålet på store delar av Austlandet står strukturelt sett i eit nært samband med standardspråket bokmål.

Publiceret
2019-07-02
Citation/Eksport
Vangsnes, Øystein. (2019). Dialekt i sosiale medium – det norske perspektivet. Sprog I Norden, 49(1), 94-109. Hentet fra https://tidsskrift.dk/sin/article/view/114949
Sektion
Artikler