Finskan och sociala medier. Hur påverkas språkvården?

  • Henna Makkonen-Craig
Nøgleord: språkvård, finska, skriftpraktiker, sociala medier, normering

Resumé

I den här artikeln diskuteras följande frågor: Varför är det viktigt att språkvårdare känner till sociala medier och den praxis som råder där? Hur har de finska språkvårdarna vid Institutet för de inhemska språken dragit konkret nytta av sociala medier? Vilka möjligheter å ena sidan och begränsningar och hot å andra sidan innebär de sociala medierna för språkvården? Och på vilket sätt är de sociala medierna närvarande och relevanta också i den mest traditionella formen av språkvårdens tjänster, det vill säga i telefonrådgivningen? Med hjälp av sociala medier bygger språkvårdarna upp en ny slags relation till arbetet – till språkvården, det språk som vårdas och naturligtvis till språkbrukarna. Trots alla förändringar förblir kärnan i arbetet och det viktigaste målet ändå desamma.

Publiceret
2019-07-02
Citation/Eksport
Makkonen-Craig, H. (2019). Finskan och sociala medier. Hur påverkas språkvården?. Sprog I Norden, 49(1), 36-48. Hentet fra https://tidsskrift.dk/sin/article/view/114943
Sektion
Artikler