Medialektale træk i digitale dialoger

Forfattere

  • Tina Thode Hougaard
  • Lasse Balleby

Nøgleord:

onlineinteraktion, medialekt, sociale medier, dialogisk, dialogresurser

Resumé

Med afsæt i begrebet medialekt som betegnelse for mediespecifikke sprogvariationer – og med en præcisering af begrebet – præsenteres en medialektal tilgang til forståelsen og analysen af sprogbrugen i sociale medier som digitale dialoger. Når vi skriver sammen på sociale digitale medier, bruger vi forskellige medialiserede dialogresurser til at støtte turtagningen, og en del af vores sprogbrug er præget af hvad det konkrete medie hæmmer og fremmer, fx på grund af tastaturets begrænsninger. Centralt i artiklen står derfor mediernes betydning for brugernes interaktionelle handlemuligheder og tilskyndelse til bestemte former for sprogbrug – både hvad angår tegnsætning, stavemåder, syntaks og turtagning.

Downloads

Publiceret

2021-08-19

Citation/Eksport

Thode Hougaard, T., & Balleby, L. (2021). Medialektale træk i digitale dialoger. Sprog I Norden, 49(1), 7–23. Hentet fra https://tidsskrift.dk/sin/article/view/114941