Diplomatisk krisestyring

Forfattere

  • Martin Marcussen

Resumé

Diplomatisk krisestyring kan italesættes på mindst to måder: som stærkt reguleret eller som tilnærmelsesvist anarkisk. På den ene side kan en diplomatisk krise mellem to eller flere lande forløbe i overensstemmelse med et sæt spilleregler, der er angivet i Wienerkonventionen om diplomatiske relationer. På den anden side kan der opstå situationer, hvor diplomater spiller ind i en mere ureguleret proces, der tager sin begyndelse, når en begivenhed et eller andet sted i verden falder uden for normalbilledet, og som kan tænkes at have uhensigtsmæssige konsekvenser for Danmark og danskere. Begge former for krisestyring involverer den danske udenrigstjeneste. I forlængelse af efterhånden mange kriseforløb har der fundet en betydelig mængde organisatorisk læring sted i udenrigstjenesten. Det betyder imidlertid ikke, at alle problemer er løst. Eksistensen af poly- og perma-kriser udfordrer den grænseoverskridende krisestyring.

Forfatterbiografi

Martin Marcussen

MARTIN MARCUSSEN
Professor,
Institut for
Statskundskab,
Københavns Universitet,
mm@ifs.ku.dk

Downloads

Publiceret

2024-03-14

Citation/Eksport

Marcussen, M. (2024) “Diplomatisk krisestyring”, Samfundsøkonomen, 2024(1), s. 22–32. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/samfundsokonomen/article/view/144056 (Set: 27 maj 2024).