Udvikling eller afvikling? Hjemmehjælp i et socialt investeringsperspektiv

Forfattere

  • Tine Rostgaard

DOI:

https://doi.org/10.7146/samfundsokonomen.v2023i4.143322

Resumé

Rehabilitering er blevet indført i ældreplejen som alternativ til almindelig hjemmehjælp og med det formål at udvikle de ældres funktionsevne i hverdagsaktiviteter. Indsatsen er dermed i overensstemmelse med principperne for social investering om at lade socialpolitikken bidrage til en udvikling af borgerne og en måde at reducere sociale risici på. Men rehabilitering er også indført for at holde udgifterne til ældrepleje nede og det i en tid, hvor især rengøringsdelen i hjemmeplejen synes under afvikling. Artiklen ser derfor på, hvilke konsekvenser den nye politik og praksis har for den ældre, der søger om hjemmeplejen ift. oplevelsen af ret til hjælp, og hvilken hjælp der er den rette.

Forfatterbiografi

Tine Rostgaard

Professor, Institut for Samfund og Erhverv, Roskilde Universitet

Downloads

Publiceret

2024-02-05

Citation/Eksport

Rostgaard, T. (2024) “Udvikling eller afvikling? Hjemmehjælp i et socialt investeringsperspektiv”, Samfundsøkonomen, 2023(4). doi: 10.7146/samfundsokonomen.v2023i4.143322.