Velfærdsstatens udfordringer, forandringer og konsekvenser

Et festskrift for professor Bent Greve

Forfattere

  • Jon Kvist
  • Tine Rostgaard
  • Anders Ejrnæs
  • Thomas Paster

DOI:

https://doi.org/10.7146/samfundsokonomen.v2023i4.141652

Resumé

Dette særnummer af Samfundsøkonomen er et festskrift for professor Bent Greve, i anledning af hans 70-års fødselsdag. Bent er uddannet økonom og har i en årrække haft sit virke ved Institut for Samfund og Erhverv, Roskilde Universitet, som institutleder og forsker. Han blev i 1997 udnævnt til Jean Monnet Professor i Europæisk arbejdsmarkeds- og social politik, og i 2001 udnævnt til professor i velfærdsstatsanalyse. Bent har sikret uddannelsen af utallige studerende på forvaltning og senere social videnskab udi forståelsen af velfærdsstatens og dens mange modeller og facetter. Og han har flittigt bidraget i bog- og artikelform, såvel som i mange presseinterview, til debatten om velfærdsstatens tilstand.

Forfatterbiografier

Jon Kvist

Professor ved Institut for Samfund og Erhverv, Roskilde Universitet,

Tine Rostgaard

Professor ved Institut for Samfund og Erhverv, Roskilde Universitet

Anders Ejrnæs

Professor MSO ved Institut for Samfund og Erhverv, Roskilde Universitet

Thomas Paster

Lektor ved Institut for Samfund og Erhverv, Roskilde Universitet

Downloads

Publiceret

2023-11-27

Citation/Eksport

Kvist, J., Rostgaard, T., Ejrnæs, A. og Paster, T. (2023) “Velfærdsstatens udfordringer, forandringer og konsekvenser: Et festskrift for professor Bent Greve”, Samfundsøkonomen, 2023(4), s. 1–6. doi: 10.7146/samfundsokonomen.v2023i4.141652.