Fra kaos til læring? I Covid-19’s slipstrøm

Forfattere

  • Julie Buhl-Wiggers
  • Niels Karl Sørensen
  • Sine Zambach

DOI:

https://doi.org/10.7146/samfundsokonomen.v2022i3.133980

Nøgleord:

studerende, uddannelse, Covid-19, undervisningsmetoder

Resumé

Gentagne nedlukninger af universiteterne har skabt store udfordringer for studerende og undervisere. Gennem spørgeskemabaserede evalueringer ser vi på erfaringerne fra SDU og CBS. Vi finder, at de studerendes tilfredshed faldt i foråret 2021, mens tilfredsheden ellers var sammenlignelig med tidligere. Ser vi på fællesfaget Mikroøkonomi var der ingen betydelig ændring i de faktiske karakterer. Særligt præoptagede videoer og quizzer bliver vurderet positivt af såvel undervisere som studerende. Intense erfaringer med digitale redskaber under Covid-19 giver mulighed for nye undervisningsmetoder, dog kræver det fortsat pædagogisk udvikling, hvis dette skal transformeres til læring.

Forfatterbiografier

Julie Buhl-Wiggers

Adjunkt ved Økonomisk Institut, Copenhagen Business School

Niels Karl Sørensen

Lektor ved Økonomisk Institut, Syddansk Universitet

Sine Zambach

Adjunkt ved Institut for Digitalisering, Copenhagen Business School

Downloads

Publiceret

2022-09-12

Citation/Eksport

Buhl-Wiggers, J., Sørensen, N. K. og Zambach, S. (2022) “Fra kaos til læring? I Covid-19’s slipstrøm”, Samfundsøkonomen, 2022(3), s. 44–53. doi: 10.7146/samfundsokonomen.v2022i3.133980.